Estywacja i hibernacja - znaczenie dla zwierząt

Estywacja - sen letni, znaczenie, charakterystyka

Terminem estywacja określa się stan, w którym zahamowany zostaje rozwój organizmu przez czas trwania sezonu letniego. Czynniki wywołujące estywację mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne tzn. regulowane przez układ hormonalny. Podczas tego stanu metabolizm jest spowolniony, dzięki czemu zwierzęta mogą przetrwać czas bez przyjmowania pokarmu i wody. Ponadto estywacja pomaga zwierzętom w przeczekaniu niekorzystnych warunków środowiska. Gatunki zwierząt zamieszkujące obszary pustynne i stepowe, a także lasy tropikalne, najczęściej zapadają w sen letni.

Hibernacja - charakterystyka

Hibernacja, tak samo jak estywacja, ma charakter przystosowawczy i umożliwia przetrwanie w niesprzyjających warunkach środowiska, jednak oprócz spowolnienia metabolizmu dochodzi w tym przypadku do wyłączenia termoregulacji. Hibernacja umożliwia zwolnienie szybkiego tempa metabolizmu tak, aby organizm zwierzęcia nie musiał utrzymwać stałej temperatury ciała. Bodźcem, który może zapoczątkować hibernacje u zwierząt jest niska temperatura otoczenia. Zwykle podczas hibernacji temperatura ciała ssaków wynosi ok 5 °C, ale są także przypadki zwierząt, które potrafią utrzymywać temperature poniżej 0 °C, jak na przykład suseł arktyczny. Zmianami fizjologicznymi zachodzącymi w organiźmie podczas hibernacji między innymi są: zmniejszenie aktywności mózgu, spowolnienie uderzeń serca, brak reakcji na bodźce zewnętrzne.

Chomik - Estywacja i hibernacjaJakie zwierzęta hibernują?

• chomik

• niedźwiedź

• borsuk

• opos karłowaty

• kolczatka

• świstak

Polecamy również:

 • Bezżuchwowce

  Bezżuchwowce to kręgowce występujące w morzach i wodach słodkich. Zaliczamy do nich śluzice i minogi. Charakterystyczną cechą bezżuchwowców  jest brak szczęk oraz płetw parzystych. Więcej »

 • Ryby

  Ryby to wodne kręgowce zmiennocieplne. Stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę kręgowców. Zamieszkują zarówno wody słodkie jak i słone. Występują w strefie przybrzeżnej, wodach powierzchniowych, otwartej toni wodnej, na dużych głębokościach oraz dnie mórz i oceanów. Więcej »

 • Płazy

  Płazy są to zwierzęta dwuśrodowiskowe, które w swej budowie wykazują zarówno przystosowanie do lądowego jak i wodnego trybu życia. Występują w pobliżu słodkich zbiorników wodnych (wyjątkowo słonych), w miejscach wilgotnych, podmokłych i bagnistych Więcej »

 • Gady

  Gady to typowo lądowe kręgowce, które uniezależniły się od środowiska wodnego. Posiadają szczelną powłokę ciała (ochrona przed utratą wody), dwie pary pięciopalcowych kończyn (lokomocja na lądzie), wydajny układu oddechowy i krwionośny oraz błony płodowe (umożliwiają rozwój zarodka na... Więcej »

 • Ptaki

  Ptaki są to stałocieplne, opierzone kręgowce, które posiadają zdolność aktywnego lotu. Niektóre z nich utraciły tę właściwość kosztem wtórnego przystosowania się do naziemnego lub ziemno-wodnego tryby życia. Przeloty ptaków najczęściej mają ograniczony zasięg, choć... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58