Porównanie układów krwionośnych kręgowców

Wspólnymi cechami wszystkich kręgowców jest zamknięty układ krwionośny oraz wielojamowe serce, oprócz tych dwóch cech, pomiędzy organizmami występują również róznice w budowie.

Układ krwionośny ryb

Pomiędzy rybami chrzęstnoszkieletowymi i kostnoszkieletowymi występują różnice w budowie serca. Ryby posiadające chrzęstny szkielet mają serce zbudowane z zatoki żylnej, przedsionka, komory oraz stożka tętniczego i zastawek. Z kolei ryby kostnoszkieletowe posiadają dodatkowo dwie zastawki typu kieszonkowatego. Obecność zastawek gwarantuje przepływ krwi w jednym kierunku. U ryb występuje jeden obieg krwi.

Budowa serca ryby
a - zatoka żylna, b - przedsionek,
c - komora, d - stożek tętniczy

Płazy i gady

Gady posiadają niepełną przegrodę, która oddziela od siebie komory w sercu, dzięki czemu nie dochodzi do mieszania się krwi utlenowanej i pozbawionej tlenu. Serce zarówno u gadów jak i płazów nazywane jest trójdzielnym. Występują dwa obiegi krwi: mały obieg oraz duży obieg.

Ssaki i ptaki

W budowie serca tych organizmów można wyróżnić: dwie komory oraz dwa przedsionki. Przez lewą komorę przepływa krew utlenowana a przez prawą – krew pozbawiona tlenu. U ssaków oraz ptaków nie dochodzi do mieszania się krwi – umożliwia to utrzymywanie stałej temperatury ciała. Tak samo jak u płazów i gadów występują dwa obiegi krwi duży i mały.

Polecamy również:

 • Bezżuchwowce

  Bezżuchwowce to kręgowce występujące w morzach i wodach słodkich. Zaliczamy do nich śluzice i minogi. Charakterystyczną cechą bezżuchwowców  jest brak szczęk oraz płetw parzystych. Więcej »

 • Ryby

  Ryby to wodne kręgowce zmiennocieplne. Stanowią najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę kręgowców. Zamieszkują zarówno wody słodkie jak i słone. Występują w strefie przybrzeżnej, wodach powierzchniowych, otwartej toni wodnej, na dużych głębokościach oraz dnie mórz i oceanów. Więcej »

 • Płazy

  Płazy są to zwierzęta dwuśrodowiskowe, które w swej budowie wykazują zarówno przystosowanie do lądowego jak i wodnego trybu życia. Występują w pobliżu słodkich zbiorników wodnych (wyjątkowo słonych), w miejscach wilgotnych, podmokłych i bagnistych Więcej »

 • Gady

  Gady to typowo lądowe kręgowce, które uniezależniły się od środowiska wodnego. Posiadają szczelną powłokę ciała (ochrona przed utratą wody), dwie pary pięciopalcowych kończyn (lokomocja na lądzie), wydajny układu oddechowy i krwionośny oraz błony płodowe (umożliwiają rozwój zarodka na... Więcej »

 • Ptaki

  Ptaki są to stałocieplne, opierzone kręgowce, które posiadają zdolność aktywnego lotu. Niektóre z nich utraciły tę właściwość kosztem wtórnego przystosowania się do naziemnego lub ziemno-wodnego tryby życia. Przeloty ptaków najczęściej mają ograniczony zasięg, choć... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43