Oblicz, które jony są najliczniejsze w roztworze

W wodnym roztworze o masie 100 g rozpuszczono chlorek potasu, chlorek sodu oraz bromek sodu, a stężenie każdej z tych soli w roztworze wynosi 2% (m/m). Oblicz które jony są najliczniejsze w roztworze, a także podaj liczbę moli tego jonu w roztworze. W obliczeniach przyjmij α = 100%, wyniki zaokrąglij do 2. miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:08

Obliczenie masy każdej z soli w roztworze:

mKCl = 2%×100 = 2g

mNaCl = 2%×100 = 2g

mNaBr = 2%×100 = 2g

Obliczenie liczby moli dla każdej soli:

nKCl = 2/74,5 = 0,03 mola

nNaCl = 2/58,5 = 0,03 mola

nNaBr = 2/103 = 0,02 mola

Obliczenie liczby moli dla każdego jonu:

nK+ = 0,03 mola

nNa+ = 0,03 + 0,02 = 0,05 mola

nCl- = 0,03 + 0,03 = 0,06 mola

nBr- = 0,02 mola

 

Odpowiedź: W roztworze znajduje się najwięcej jonów chlorkowych, w ilości 0,06 mola.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza