Natężenie prądu w zwojnicy

Oblicz natężenie pradu w zwojnicy o długosci 10 cm i 500 zwojach, jeżeli wewnątrz zwojnicy wartość indukcji magnetycznej wynosi 0,6mT.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
24.05.2020 12:48

Dane i szukane z zadania:

N=500

l=10cm=0,1m

B=0,6mT=0,6*10^{-3}T

I=?

Wartośc indukcji wewnątrz zwojnicy przedstawia wzór:

B= \mu _0 \frac{NI}{l}

I= \frac{Bl}{ \mu _0N}

podstawiamy dane z zadania:

I= \frac{0,6*10^{-3}T*0,1m}{4 \pi *10^{-7} \frac{N}{A^2} *500}

I= \frac{0,06*10^{-3}T*m}{4 *3,14 *10^{-7} \frac{N}{A^2} *500}

I= \frac{0,06*10^{-3}T*m}{6280 *10^{-7} \frac{N}{A^2} }

I=0,096A

Odp. W zwojnicy natężenie produ bedzie wynosiło 0,096A.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza