Dla procesu elektrolizy kwasu organicznego, zapisz równania reakcji elektrodowych i określ produkty reakcji

Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu kwasu propionowego. Zapisz reakcje zachodzące na katodzie i anodzie, a następnie zapisz, jakie substancje wydzieliły się w przestrzeni każdej z elektrod.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 20:59

Zapisanie reakcji katodowej:

K(-): 2H+ + 2e → H2

 

Zapisanie reakcji anodowej:

A(+): CH3CH2COO- → CH3CH2CH2CH3 + 2CO2↑ + 2e

 

W przestrzeni katodowej wydzielił się: wodór.

W przestrzeni anodowej wydzieliły się: dwutlenek węgla(IV) oraz butan.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza