Oblicz stałą i stopień dysocjacji w oparciu o podane dane

W 0,003 m3 wodnego roztworu kwasu o wzorze HX znajduje się 5,418×1023 jonów X- oraz 6 moli niezdysocjowanych cząsteczek HX. Na podstawie danych oblicz wartość stałej i stopnia dysocjacji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 23:54

Przeliczenie jednostek wartości podanych w treści zadania:

0,003 m3 = 3 dm3

nX- = 5,418×1023/6,02×1023 = 0,9 mola

[X-] = 0,9/3 = 0,3 mol/dm3

[HX] = 6/3 = 2 mol/dm3

 

Zapisanie równania dysocjacji kwasu:

HX ↔ H+ + X-

Zapisanie równania stałej dysocjacji dla kwasu HX:

K _{HX} =  \frac{[H ^{+} ][X ^{-} ]}{[HX]}

Biorąc pod uwagę stechiometrię reakcji, podstawiamy wartości do równania:

KHX = 0,3×0,3/2 = 0,045

Obliczenie stopnia dysocjacji dla kwasu HX:

 \alpha =  \frac{C _{zd} }{C _{0} }  \times 100% =  \frac{0,3}{2+0,3}  \times 100% = 13%

 

Odpowiedź: Dla kwasu HX stała dysocjacji wynosi 0,045, natomiast stopień dysocjacji jest równy 13%.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: