Oblicz stężenie jonów znając wartość K

Oblicz stężenie jonów oraz stężenie niezdysocjowanego kwasu mrówkowego, jeżeli stała dysocjacji roztworu tego kwasu o stężeniu 0,2 mol/dm3 wynosi K = 1,86×10-4.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 19:28

Zapisanie równania dysocjacji dla kwasu mrówkowego:

HCOOH ↔ H+ + HCOO-

Zapisanie równania stałej dysocjacji dla HCOOH:

K =  \frac{[H ^{+} ][COO ^{-} ]}{[HCOOH]}

 

Ze stechiometrii reakcji wynika, że z 1 mola kwasu mrówkowego powstaje 1 mol jonów H+ oraz 1 mol jonów HCOO-, zatem można przyjąć, że [H+] = [COO-] = x : ­­­­­

K =  \frac{x ^{2} }{[HCOOH]}

Wiadomo, że stężenie niezdysocjowanego kwasu mrówkowego jest równe stężeniu rozpuszczonego kwasu, pomniejszone o ilość jonów H+, czyli:

[HCOOH] = C0 - x

Zapisujemy równanie podstawiając wartości w miejsce niewiadomych:

1,86 \times 10 ^{-4} =  \frac{x ^{2} }{C _{0}-x }

Przekształcając wyrażenie, przyjmuje ono postać funkcji kwadratowej, którą należy rozwiązać:

ax2 + bx + c = 0

x2 + 1,86×10-4x - 0,372×10-4 = 0

 \sqrt{ \Delta } =  \sqrt{b ^{2} - 4ac}

√∆ = 0,01824

 

x =   \frac{ -b  \pm  \sqrt{ \Delta } }{2a}

x1 = -b - √∆/2a = -1,86×10-4 + 0,01824/2×1 = 0,006

x2 = -b + √∆/2a = -1,86×10-4 - 0,01824/2×1 = -0,006

Rozwiązanie równania kwadratowego daje dwa wyniki, z czego tylko jeden ma sens fizyczny (x1). Następnie obliczamy stężenia jonów i niezdysocjowanych cząstek w roztworze:

[H+] = [HCOO-] = x = 0,006 mol/dm3

[HCOOH] = C0 - x = 0,2 - 0,006 = 0,194 mol/dm3

 

Odpowiedź: W stanie równowagi stężenie niedysocjowanego HCOOH wynosi 0,194 mol/dm3, natomiast stężenie jonów wodorowych i mrówczanowych jest równe 0,006 mol/dm3 .

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Ola
2021-11-19 13:35:13
jak się szybko nauczyć na wtorek z komiksu kajko i kokosz szkoła latania;(( dzisiaj się dowiedziałam że we wtorek jest kartkówka
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza