Sklasyfikuj jony jako kwasy bądź zasady w teorii Brönsteda.

Zaklasyfikuj jony CO32-, NH4+ oraz CN- jako kwasy lub zasady według teorii Brönsteda. Swój wybór uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 19:50

Jon CO32- jest zasadą, ponieważ ma zdolność przyłączania wodoru:

CO32- + H3O+ ↔ HCO3- + H2O

Jon NH4+ jest kwasem, ponieważ potrafi odszczepiać jon wodorowy:

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

Jon CN- jest zasadą, ponieważ ma zdolność przyłączania wodoru:

CN- + H3O+ ↔ HCN + H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza