Oblicz masę wodoru i tlenu powstałą w wyniku rozkładu wody

W wyniku analizy próbki wody otrzymano 8g tlenu i 1g wodoru. Oblicz, jaką masę wodoru i tlenu otrzymamy w wyniku rozkładu 36g wody.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 12:30

W celu rozwiązania zadania należy ułożyć układ 2 równań z dwiema niewiadomymi, przez x oznaczymy wodór, przez y tlen:

 \frac{x}{y} =  \frac{1}{8}

x + y = 36 g

y = 8x

Podstawiamy y = 8x do pierwszego równania, otrzymujemy:

x + 8x = 36

9x = 36

x = 4g

Zatem y będzie wynosił:

y = 8x = 8×4 = 32g

 

Odpowiedź: Z rozkładu próbki wody otrzymamy 4g wodoru i 32g tlenu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza