Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody

Natura jest źródłem wielu użytecznych dla człowieka elementów. Dzięki umiejętnością wykorzystania zasobów przyrody przez człowieka, skutecznie poprawiła się jakość życia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre elementy przyrody mają swój limit. W związku z tym zastosowano podział na zasoby odnawialne i nieodnawialne.

Odnawialne zasoby przyrody

Terminem odnawialne zasoby przyrody określamy takie zasoby, które nie ulegają wyczerpaniu. Stanowią zamknięty obieg materii jak na przykład woda lub atmosfera. Wspomniana woda, krąży w przyrodzie w cyklu hydrologicznym. Ulega na przemian procesom parowania z nad wód ladowych, a następnie skraplania w postaci deszczu. Organizmy żywe przeprowadzając proces rozmnażania, czyli podtrzymywania swojego gatunku, również uznawane są za zasoby odnawialne.

Inne przykłady zasobów odnawialnych:

drewno,

biogazy,

płody rolne

Zasoby nieodnawialne

Zasoby nieodnawialne - do powstania tych bogactw przyrody potrzeba było milionów lat. Większość z nich wykorzystana raz nie nadaje się do ponownego przetworzenia. Najważniejsze z nich to paliwa kopalne; węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny. W większości służą do pozyskiwania energii w procesie spalania. Metale także zaliczane są do źródeł nieodnawialnych, ponieważ nie wracają w pierwotnej postaci do środowiska lecz jako złom.

Przykłady surowców nieodnawialnych:

torf,

gaz ziemny,

metale szlachetne,

rudy żelaza,

pierwiastki promieniotwórcze

Węgiel kamienny - nieodnawialny zasób przyrody
Węgiel kamienny - nieodnawialny
zasób przyrody

Polecamy również:

  • Zanieczyszczenia powietrza - rodzaje i skutki

    Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza: • przemysł energetyczny;• zakłady przetwórcze (m.in. zakłady metalurgiczne, cementownie, rafinerie);• gospodarstwa domowe opalane węglem;• motoryzacja;• wydobycie surowców, ich transport i składowanie;• składowiska... Więcej »

  • Zanieczyszczenia wód - rodzaje i skutki

    Zanieczyszczeniami wód są substancje chemiczne, mikroorganizmy oraz ciepło, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych wód i zmniejsza ich wartość użytkową (wody silnie zanieczyszczone nie nadają się do picia). Zanieczyszczeniami wód są... Więcej »

  • Zanieczyszczenia gleb - rodzaje i skutki

    Zanieczyszczeniami gleby są substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych gleby, co prowadzi do zmniejszenia urodzajności gleb, czyli ich wartości użytkowej. Do pogorszenia się kondycji i jakości gleby prowadzi też... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
kasia
2019-03-25 16:34:51
super pomoc
Ostatnio komentowane
????
wqqwwq • 2021-05-12 16:10:40
XDDDDD
MAtrix • 2021-05-12 09:37:40
dasdasd
asdasdas • 2021-05-12 09:28:05
skrrrt pyrrra skrryyyt bumm yumumu skrrra skryyttrr
skrrrrt • 2021-05-12 09:22:52
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49