Zapoznaj się ze schematem doświadczenia i odpowiedz na pytania

W laboratorium przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem. 

Po zapoznaniu się z przebiegiem doświadczenia, odpowiedz na poniższe pytania:

  1. Podaj barwę roztworu w probówce I przed oraz po reakcji.
  2. Jaki kolor będzie miał papierek wskaźnikowy po zanurzeniu w roztworze w probówce II po zakończonej reakcji?
  3. Zapisz w formie jonowej skróconej równania reakcji które zaszły w probówkach II i III.
  4. Zapisz obserwacje oraz wnioski dla reakcji która zaszła w probówce III.
  5. Określ odczyny roztworów, które powstały w probówkach I i II.
Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 20:59

Ad. 1

Przed reakcją roztwór jest bezbarwny, natomiast po dodaniu tlenku sodu przyjmuje malinową barwę.

 

Ad. 2

Papierek wskaźnikowy będzie miał niebiesko-zieloną barwę.

 

Ad. 3

H+ + OH- ↔ H2O

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

Ad. 4

Obserwacje: W probówce wytrąca się niebieski, galaretowaty osad.

Wnioski: W wyniku reakcji wytrącił się wodorotlenek miedzi(II).

 

Ad. 5

Roztwory w probówkach I oraz II mają zasadowy odczyn.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza