Problemy demograficzne współczesnego świata - WOS

Ludność świata – jej suma, a także rozmieszczenie w różnych częściach planety – jest zjawiskiem bardzo zmiennym, co wpływa na to, że może być ona źródłem wielu problemów w skali region, kraju i całego świata. Wyróżnić można przynajmniej trzy podstawowe problemy demograficzne:

1. Pierwszym i najważniejszym problemem demograficznym w skali świata jest systematycznie zwiększająca się liczba ludności, wywołana ogromnym przyrostem naturalnym w krajach trzeciego świata. Szacuje się, iż ciągły wzrost ludności będzie następował do 2050 r., później prawdopodobnie ulegnie stabilizacji. Znaczny wzrost liczby ludności i jego nierówne rozmieszczenie na kontynentach i w poszczególnych spowoduje bardzo wiele napięć ekonomicznych, społecznych i politycznych, między innymi związanych z ograniczonymi zasobami (surowcami, energią, żywnością, wody, przestrzeni życiowej). Już teraz zauważalne są znaczne problemy związane z przyrostem ludności w ubogich krajach Afryki, czy Azji.

2. Z punktu widzenia kontynentu europejskiego podstawowy problem demograficzny jest skrajnie odmienny – Europa jest jedynym kontynentem, gdzie następuje ubytek ludności. Z tej perspektywy konieczne jest prowadzenie polityki prorodzinnej (choć – zdaniem wielu osób – już jest na to za późno), która zniwelowałaby spadek mieszkańców. Skutkami szybkiego spadku ludności (a jednocześnie starzenia się społeczeństwa europejskiego) są m.in. spadek innowacyjności, kurczenie się rynku zbytu, problemy z systemami emerytalnymi, brak rąk do pracy.

3. Niedopasowanie płci mieszkańców danego regionu – zbyt wysoki lub zbyt niski wskaźnik feminizacji (czyli ilości kobiet przypadających na określoną ilość mężczyzn). Jest to przede wszystkim problem w skali lokalnej i regionalnej, który może prowadzić jednak do poważnych skutków, związanych m.in. ze spadkiem motywacji do pracy, pogorszeniem warunków życia itp.

4. Migracje – wynikające z bardzo wielu przyczyn: ekonomicznych, politycznych, społecznych. Często wiążą się one z koniecznością reakcji na konflikty społeczne, zapewnienia warunków do życia, asymilacji w nowym otoczeniu itp. Niekontrolowane migracje (zarówno w skali transgranicznej, jak i w poszczególnym państwie) wiążą się także z dużym oddziaływaniem na środowisko, nadmiernym rozrostem miast itp. 

W związku z każdym z przytoczonych problemów powinna być prowadzona odpowiednia polityka (przez poszczególne państwa i grupy państw), która zminimalizuje ich negatywne oddziaływanie.

Polecamy również:

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 3 =
Lol
2023-03-21 12:52:50
Nice
lubie pierogi
2021-06-05 15:00:24
piekne
Agnieszka madej
2016-02-15 10:49:35
tak adrianku
Adrian Suchoń(Żygu żygu)
2016-02-15 10:47:49
to jest piękne
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43