Cechy ballad Adama Mickiewicza

Dokończ zdania dotyczące Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

 

1. Ten cykl poetycki został opublikowany w ______.

2. Mickiewicz oparł swoje utwory na _______ i _______.

3. Źródłem natchnienia w Balladach i romansach są _________ i __________ .

4. Zdarzenia opisane w utworach rozgrywają się w _________ czasie.

5. Bohaterami utworów są __________ i _________ .

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
03.06.2020 21:23

1. Ten cykl poetycki został opublikowany w 1822 roku (w Wilnie).

2. Mickiewicz oparł swoje utwory na ludowej fantastyce i mocach nadprzyrodzonych.

3. Źródłem natchnienia w Balladach i romansachpodania historyczne i zdarzenia niezwykłe.

4. Zdarzenia opisane w utworach rozgrywają się w nieokreślonym czasie.

5. Bohaterami utworów są ludzie i istoty fantastyczne.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza