Helsińska Fundacja Praw Człowieka - opis, działania, cele

Helsińska Fundacja Praw Człowieka została powołana do życia z inicjatywy Komitetu Helsińskiego w 1989 roku. Jej celem oprócz obrony praw człowieka miała być również pomoc przy sprawach sądowych, działania informacje i akcje społeczne, unaoczniające współczesne problemy. Helsińska Fundacja Praw Człowieka swoją siedzibę ma w Warszawie. HFPC działa przede wszystkim w Polsce oraz w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Działania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Jej działania skupione są m.in. na kontrolowaniu instytucji mających dbać o praworządność na danym terenie. Organizacja ta współpracuje z ONZ, Radą Europy, UNESCO, Międzynarodowym Instytutem Praw Człowieka w Strasburgu i szeregiem instytucji pozarządowych. Każde podejrzenia o naruszaniu praw człowieka są starannie badane przez Fundację. Wspiera ona cudzoziemców, uchodźców oraz mniejszości narodowe i seksualne, które mogą być dyskryminowane. Współpracuje z Policją i radcami prawnymi. Fundacja prowadzi także Szkołę Praw Człowieka, a jej absolwenci pracują na rzecz Fundacji w charakterze wolontariuszy. Mają oni możliwość niesienia pomocy w zakładach karnych lub przy konkretnych sprawach sądowych

Polecamy również:

 • Problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata - WOS

  Problemy społeczne i ekonomiczne stanowią jedno z największych zagrożeń współczesnego świata, bowiem bezpośrednio dotykają zwykłych ludzi i wpływają na poziom ich życia. Ich źródeł należy upatrywać przede wszystkim w utrzymujących się ogromnych dysproporcjach w rozwoju gospodarczym między... Więcej »

 • Problemy polityczne współczesnego świata - WOS

  Problemy polityczne nadal nie zostały zażegnane. Zdawać by się mogło, że w dobie tryumfu systemu demokratycznego, kapitalizmu i globalizacji nie będą one odgrywały tak dużej roli, jednakże nadal stanowią jedno z największych zagrożeń światowych. Więcej »

 • Przestępczość zorganizowana - definicja, cechy, historia

  Pojęcie przestępczości zorganizowanej powstało w Stanach Zjednoczonych – po raz pierwszy zostało one użyte w latach 50. XX wieku i odnosiło się do scentralizowanej organizacji przestępczej, składającej się z osób pochodzenia włoskiego (w nawiązaniu do amerykańskich odpowiedników włoskiej mafii).... Więcej »

 • Problemy demograficzne współczesnego świata - WOS

  Ludność świata – jej suma, a także rozmieszczenie w różnych częściach planety – jest zjawiskiem bardzo zmiennym, co wpływa na to, że może być ona źródłem wielu problemów w skali region, kraju i całego świata. Więcej »

 • Zagrożenia ekologiczne współczesnego świata - WOS

  Oddziaływanie człowieka na środowisko może przybierać różne formy. Jeśli jest ono niekontrolowane może prowadzić do tzw. zagrożeń ekologicznych, czyli stanu środowiska, który może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie i życie ludzi (i oczywiście także na życie jako takie – faunę i florę).... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41
Yyy
• 2022-10-01 13:23:41
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27
Dziękuję, pomogło mi w nauce :)
• 2022-09-29 12:05:27
Bardzo pomocny
• 2022-09-29 09:23:04