Mniejszości narodowe - definicja

Mniejszością narodową określamy wspólnotę ludzi zamieszkującą na terenie jakiegoś państwa (wobec którego zachowuje ona odrębność narodową, charakteryzującą się poczuciem więzi narodowej z innym narodem niż ten, w którym żyją), stanowiącą mniejszość wśród obywateli, jednocześnie znacznie odróżniającą się od nich poprzez np. język, obyczaje, pochodzenie etniczne, kulturę czy tożsamość narodową. Mniejszością narodową możemy nazwać wyłącznie grupę ludzi odróżniających się od pozostałych obywateli kulturowo, językowo etc., która posiadała bądź posiada własne państwo.

Tak najogólniej można scharakteryzować czym jest mniejszość narodowa, natomiast w poszczególnych krajach mogą istnieć pewne różnice w postrzeganiu, definiowaniu mniejszości narodowej. W polskim prawie, oprócz wymienionych już wymogów, za podstawę do uznania jakiejś grupy ludzi za mniejszość narodową uznaje się tylko wspólnotę, która dodatkowo „dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji”, „ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę”, „jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat”.

Polecamy również:

 • Prawa mniejszości narodowych - w Polsce, na podstawie konstytucji - WOS

  Trudno byłoby ustalić katalog praw mniejszości narodowych dla wszystkich państw na świecie, głównie ze względu na fakt, iż nie wszystkie państwa na świecie respektują mniejszości narodowe mieszkające w ich granicach i nie wszystkie gwarantują im odrębne prawa. Więcej »

 • Mniejszości narodowe w Polsce - niemiecka, białoruska, ukraińska

  Rzeczpospolita Polska jest krajem dość jednolitym narodowościowo, ponad 96% obywateli w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r. zadeklarowało przynależność do narodu polskiego. Tak, więc osoby należące do mniejszości narodowych stanowią 2 do 3% obywateli Polski. Na strukturę narodowościową w Polsce ogromny wpływ... Więcej »

 • Mniejszości narodowe w Europie - charakterystyka

  Współczesna Europa charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem narodowościowym, a poszczególne państwa można podzielić na wielonarodowe (struktura społeczno-narodowościowa jest złożona, na terytorium tych państw zamieszkują przedstawiciele dwóch lub więcej narodów) i mononarodowe... Więcej »

 • Asymilacja, separatyzm - definicja, przykłady. Etapy asymilacji

  Grupy ludzi funkcjonujących w ramach konkretnego państwa i odróżniające się od pozostałych członków społeczeństwa na jakimś tle, przeważnie kulturowym, językowym, etnicznym, takie jak na przykład mniejszości narodowe lub etniczne muszą przyjąć określoną postawę wobec wspólnoty, w której... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23