Ojczyzna - definicja, informacje wstępne

Ojczyzna posiada dwa zasadnicze znaczenia. Zgodnie z pierwszym jest to „naród i państwo, z którym utożsamiają się konkretni ludzie”, natomiast drugie rozumienie terminu określa ojczyznę jako terytorium zamieszkiwane przez ludzi”.

Tym samym ojczyzna jest rodzajem dobra społecznego i politycznego obywateli (ojczyzna ideologiczna), a także przestrzenią, z którą jednostka czuje się związana (ojczyzna prywatna). Każdy członek społeczeństwa posiada własną różną od innych ojczyznę prywatną (nazywaną „małą ojczyzną”), natomiast społeczeństwo jako ogół ludzi posiada dobro, jakim jest wspólna dla wszystkich ojczyzna ideologiczna.

Ojczyzna nie jest pojęciem prawnym, jej istnienie i poczucie pozytywnej więzi emocjonalnej z nią jest wytworem mocno indywidualnym, prywatnym. Każdy człowiek może sam wybrać z którą taką przestrzenią ideologiczną się utożsamia i jest emocjonalnie związany. Z pojęciem ojczyzny bezpośrednio wiąże się patriotyzm, czyli poczucie dumy z własnej ojczyzny, przywiązania do niej i szacunku wobec niej.

Polecamy również:

  • Patriotyzm - definicja, znaczenie - WOS

    Patriotyzm (z łac. patria – ojczyzna) to umiłowanie, poszanowanie własnej ojczyzny. Postawa przejawiająca się w emocjonalnej więzi z historią, tradycją, ojczystym językiem, silnym powiązaniem z kulturą, czy nawet krajobrazem danego narodu, to również gotowość do służby, do poświęceń... Więcej »

  • Patriotyzm a nacjonalizm - porównanie, różnice

    Patriotyzm i nacjonalizm są zjawiskami ogniskującymi się wokół wspólnej wartości, jaką jest w nich obydwu naród bądź ojczyzna. Patriotyzmem możemy nazwać postawę umiłowania i czci wobec własnej ojczyzny, natomiast nacjonalizm to światopogląd bądź ideologia, która na pierwszym... Więcej »

  • Mała ojczyzna - definicja - WOS

    „Małą ojczyzną” możemy nazwać rodzaj przestrzeni geograficznej, społecznej i kulturowej, w której jednostka żyje i z którą jest emocjonalnie związana. Inaczej jest to przestrzeń stanowiąca najbliższe otoczenie, dobrze znana, bezpieczna i „oswojona”. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 1 =
Kacper
2021-02-22 11:53:50
dzięki
minik
2018-11-13 17:05:47
ojczyzna to kraj w którym mieszkasz
lena
2018-11-13 16:49:21
co to jest nasza ojczyzna Polska. Wytłumacz plis pilne na jutro na konkurs!
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43