Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Patriotyzm a nacjonalizm - porównanie, różnice

Ostatnio komentowane
wolę określenie niewierzący w boga i objawienia, lub racjonalnie myślący. jest taka p...
bergo • 2019-06-22 15:18:51
Nie no ja sie zgadzam z państwem :s
Jakiś żul • 2019-06-22 06:43:06
Bzdury i jeszcze raz bzduryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
gamoń • 2019-06-21 15:18:56
Niesamowite hostingserwery.com
Linux • 2019-06-16 16:47:25
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Patriotyzm i nacjonalizm są zjawiskami ogniskującymi się wokół wspólnej wartości, jaką jest w nich obydwu naród bądź ojczyzna. Patriotyzmem możemy nazwać postawę umiłowania i czci wobec własnej ojczyzny, natomiast nacjonalizm to światopogląd bądź ideologia, która na pierwszym miejscu stawia naród jako wartość najważniejszą w życiu obywateli, łączy się z poczuciem solidarności i jedności z jednym, konkretnym narodem, który uznaje się za lepszy od pozostałych.

Jak zatem łatwo stwierdzić, nie są to pojęcia tożsame, ale posiadają szereg wspólnych elementów. Można zaryzykować stwierdzenie, że patriotyzm jest bazą, fundamentem dla nacjonalizmu. Wspólne dla obu zjawisk są: miłość do narodu, ojczyzny, poczucie jedności i wspólnoty z narodem (które występuje jednocześnie ze świadomością odrębności własnej ojczyzny od pozostałych), identyfikacja z konkretną ojczyzną, wreszcie szacunek względem języka, tradycji, kultury, historii czy obyczajów narodowych oraz pragnienie zapewnienia i utrzymania ciągłości bytu narodu.

Natomiast chcąc zestawić ze sobą te dwa pojęcia należy również wskazać na szereg cech różniących je. W pierwszej kolejności warto zauważyć, iż odmienne w przypadku patriotyzmu i

Polecamy również:

  • Patriotyzm - definicja, znaczenie - WOS

    Patriotyzm (z łac. patria – ojczyzna) to umiłowanie, poszanowanie własnej ojczyzny. Postawa przejawiająca się w emocjonalnej więzi z historią, tradycją, ojczystym językiem, silnym powiązaniem z kulturą, czy nawet krajobrazem danego narodu, to również gotowość do służby, do poświęceń... Więcej »

  • Mała ojczyzna - definicja - WOS

    „Małą ojczyzną” możemy nazwać rodzaj przestrzeni geograficznej, społecznej i kulturowej, w której jednostka żyje i z którą jest emocjonalnie związana. Inaczej jest to przestrzeń stanowiąca najbliższe otoczenie, dobrze znana, bezpieczna i „oswojona”. Więcej »

Komentarze (7)
1 + 5 =
Komentarze
paproch • 2017-11-14 11:20:43
Straszne głupstwa. Błędnie, by nie rzec kłamliwie opisany tu nacjonalizm (pogarda dla innych narodów), to jest właśnie szowinizm. Patriotyzm, to umiłowanie i podporządkowanie interesów prywatnych i społecznych interesom Ojczyzny, czyli państwa, będącego emanacją woli ogółu obywateli. Nacjonalizm, to umiłowanie i podporządkowanie interesów prywatnych i społecznych interesom Narodu, czyli obywateli, których emanacją woli jest państwo - Ojczyzna. W państwach mono-narodowych (~100%) te pojęcia są tożsame. Patriotyzm, to "zaszłość" z czasów I i II Rzeczpospolitej, kiedy byliśmy państwem wielonarodowym (Rusini, Litwini, Żydzi, Niemcy...) i nacjonalizmy działałyby destrukcyjnie i rozbijałyby jedność państwa. Patriotyzm wielonarodowego społeczeństwa natomiast spajał Rzeczpospolitą. Z szowinizm mamy do czynienia, gdy uznaje się wyższość jednej (najczęściej własnej) wspólnoty (narodu, państwa) nad innymi wspólnotami.
sas • 2017-01-17 17:51:31
@robert "Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju (...). Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych.". Ten fragment stanowczo mówi o różnicy między szowinizmem a patriotyzmem. Nacjonalizm jest to patriotyzm w obliczu zagrożenia dla narodu. Nacjonalizm nigdy nie może pozostać bez patronatu Kościoła, bo prawdopodobnie przerodzi się w szowinizm. Stąd niebezpieczeństwo negatywnych wypowiedzi hierarchów kościelnych stosujących zmienioną definicję nacjonalizmu.
JAN • 2016-11-20 17:25:02
Terminy nacjonalizm czy nacjonalista, wobec długotrwałych działań systemów totalitarnych: komunizmu i ideologii lewicowych, zwalczających wolność suwerennych narodów i same te odrębne narody – stały się przedmiotem wszelkich możliwych ideologicznych i językowych manipulacji, których celem była i jest zmiana ich znaczenia, zohydzenie ich i zmuszenie innych do negatywnych i złych z nimi skojarzeń.Pojęcie nacjonalizmu oznaczało pierwotnie ideę podporządkowania interesów grupowych, szczegółowych, czy też klasowych – interesowi całego narodu. Oznaczało politykę stawiania dobra narodowego, ponad interesy grup i różnych klas. Idee nacjonalistyczne są popularne szczególnie wtedy, gdy interesy i dobro narodowe, czy też suwerenność danego narodu zostają zagrożone.Nacjonalista stawia na pierwszym miejscu interesy własnego narodu, własnego państwa, co wcale nie musi być łączone z pogardą i nienawiścią do innych narodów. Nacjonalność uzupełnia patriotyzm, a często jest z nim utożsamiana. Kupując np. polskie wyroby, zamiast niemieckich, włoskich lub chińskich, wcale nie okazujemy tym samym pogardy dla Włochów czy Chińczyków. Podejmując decyzje, np. gospodarcze, polityczne, edukacyjne czy dotyczące kultury, promujące i realizujące wartości ważne dla narodu polskiego – wcale nie okazujemy pogardy czy wrogości, ani nienawiści, czy nietolerancji dla innych narodów. Po prostu realizujemy swoje – polskie, polskiego narodu interesy, nasze dobro, np.: wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, naszej gospodarki, naszej kultury. Bez uczuć nacjonalnych, pronarodowych, propaństwowych żadne suwerenne państwo, ani naród nie przetrwałyby.
robert • 2016-09-02 07:13:27
Boże, gdzie w tym pokoleniu nauka JP II, który wyraźnie i w przemówieniu w siedzibie ONZ i w książce "Pamięć i tożsamość" odrzuca nacjonalizm, jako zło i ogromne niebezpieczeństwo dla samego narodu. Narody zarażone nacjonalizmem zawsze były w konsekwencji ofiarami tej ideologii. Tak drogie dzieci - JPII mówi do was w książkach, a wy, zamiast czytać i słuchać, zakładacie opaski ONR z Falangą - znakiem organizacji profaszystowskiej, która w 1934 narobiła tyle złego, że legionista, przyjaciel Piłsudskiego, min. Pieracki postanowił ją zdelegalizować. Zrobił to 10 czerwca 1934, a piętnastego już nie żył. W przeddzień zadzwonił do niego nacjonalista, szef ONR Marsdorf, żądając rozmowy z ministrem, kiedy przekazano mu, że minister będzie jutro, rzucił tylko - "Jutro będzie za późno!". Po tym mordzie politycznym, którego dokonał inny nacjonalista, z ukraińskiego OUN, Piłsudski i jego ludzie w rządzie zdecydowali się internować wielu nacjonalistów z ONR, OUN i komunistów, aby wprowadzić w Polsce spokój i skończyć z bombami wybuchającymi w pochodach i strzelaninami na ulicach. Ktoś, kto z dumą mówi, że jest nacjonalistą, jest zwyczajnym nieukiem i idiotą pożytecznym dla wrogów Polski.
Jhel • 2015-11-07 14:33:26
Co za nieuk to pisał, patriotyzm to umiłowanie ziemi (ojczyzny) a nacjonalizm to umiłowanie narodu. Nacjonalizm to nie to samo co szowinizm!!! Może się przerodzić w szowinizm ale nim nie jest
PolskiNacjonalista • 2015-09-10 14:32:37
Wy tu piszcie że "nacjonalizm" to szowinizm. Mylicie pojęcia kochani ;) CWP!
Karol • 2015-01-06 08:45:15
Bardzo dobry
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');