Świadomość narodowa - definicja, sposoby kształtowania świadomości narodowej - WOS

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o istnieniu narodu jest świadomość narodowa, którą możemy zdefiniować jako poczucie przynależności do danego narodu oraz poczucie jedności, solidarności z tą wspólnotą.

Świadomość narodowa zaczyna tworzyć się w momencie dostrzeżenia przez członków określonej grupy pewnych upodobnień w życiu społecznym, jednostka zauważa, że takie elementy jak język, pochodzenie, kultura, obyczaje, sposób postrzegania rzeczywistości są wspólne dla niego i ludzi, w otoczeniu których funkcjonuje – moment uświadomienia sobie tych podobieństw jest przełomowy dla wytworzenia się poczucia jedności i wspólnoty z członkami takiej zbiorowości.

Dla utrwalenia wspólnotowości ważny jest także fakt, iż w pewnym momencie wspólne elementy najbliższej zbiorowości konfrontuje się z wartościami i sposobem życia innych wspólnot – wówczas dostrzega się różnice, co dodatkowo utrwala poczucie przynależności do tej a nie innej wspólnoty. Wytworzenie się świadomości narodowej jest bazą do powstania narodu jako wspólnoty ludzi skupionych na jakimś terytorium, których łączy określona więź, wspólne wartości i cechy.

Sposoby kształtowania świadomości narodowej

Pierwszym ze sposobów kształtowania świadomości narodowej jest już wspomniane skonfrontowanie obrazów różnych wspólnot narodowych – dzięki takiemu porównaniu kształtuje się w świadomości obraz własnego narodu.

Ważne dla budowania świadomości narodowej jest tworzenie pewnych inicjatyw ze strony państwa – to w przypadku kształtowania świadomości nowych, młodych członków narodu. Takie zadanie ma odpowiednio zaplanowana edukacja szkolna. Szkoła ma za zadanie wykształcić takie poczucie w młodych obywatelach – uczy historii kraju, pokazuje przejawy tradycji narodowej, wykształca postawę poszanowania dóbr narodowych, wskazuje na przejawy twórczości kulturalnej, wskazuje na odpowiednie postawy wobec wartości narodowych i symboli narodowych. Udział w kształtowaniu świadomości narodowej mają także publiczne przejawy życia narodowego, przybierające np. formę obchodów świąt narodowych, debat historycznych o ważnych wydarzeniach z życia państwa.

Poczytne miejsce wśród członków społeczności, którzy największy udział mają w przekazywaniu lub budowaniu świadomości narodowej, zajmują przedstawiciele elit intelektualnych narodu – to oni z reguły są krzewicielami sztuki, kultury, tradycji i wartości narodowych.

Polecamy również:

  • Repatriacja - definicja i charakterystyka

    Repatriacja jest to termin pochodzący z łaciny i tłumaczony jako „powrót do ojczyzny”. Oznacza zorganizowana przez władze danego państwa akcje przesiedlenia do tego państwa osób które, na skutek wojny lub modyfikacji granic, zostały z niego wywiezione np. jeńców wojennych,... Więcej »

  • Baskowie - historia, pochodzenie, charakterystyka

    Baskowie to tajemniczy naród zamieszkujący tereny leżące na granicy Francji i Hiszpanii. Ich język (Euskara), niepodobny do żadnego innego języka europejskiego, skrywa tajemnicę pochodzenia, którą starają się wyjaśnić badacze przeszłości. Ich kraj zwany Krajem Basków lub Euskadi jest jednym z... Więcej »

  • Polska tożsamość narodowa

    Tożsamość narodowa jest poczuciem odrębności narodu wobec innych narodów. poczucie to jest ukształtowane przez tzw. czynniki narodowotwórcze, czyli język, wspólne terytorium, symbole narodowe, pochodzenie, historię, dziedzictwo kulturowe. Wyrazem tożsamości narodowej jest patriotyzm w sensie... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
Czlowiek
2023-12-30 15:27:01
Ok
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19