Polska tożsamość narodowa

Tożsamość narodowa jest poczuciem odrębności narodu wobec innych narodów. Poczucie to jest ukształtowane przez tzw. czynniki narodowotwórcze, czyli język, wspólne terytorium, symbole narodowe, pochodzenie, historię, dziedzictwo kulturowe. Wyrazem tożsamości narodowej jest patriotyzm w sensie pozytywnym i szowinizm w sensie negatywnym.

Polska tożsamość narodowa jest świadomości przynależności do polskiej wspólnoty narodowej, ukształtowanej wokół narodowej tradycji, kultury, języka, zwyczajów i wiary katolickiej. Osobista wolność jednostki i jej kontakt z życiem społecznym, ma niewątpliwie największy wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków.

Etapy historyczne kształtowania się polskiej tożsamości narodowej

- czas rozbiorów i upadek państwa

- I wojna światowa

- II wojna światowa

- czasy PRL

- przemiany demokratyczne po 1989 roku

- czasy współczesne

Kształtowanie polskiej tożsamości narodowej jest procesem trwającym od wielu lat i jest to proces nie zakończony. W XIX wieku trwała walka między interesem narodowym a potrzebami klasowymi społeczeństwa. Szlachta będąca motorem napędowym przemian, w chwili gdy nie potrafiła obronić niepodległości państwa, zaczęła walczyć o przetrwanie swoich własnych pozycji klasowych, nawet jeśli musiała korzystać w tej sprawie ze wsparcia mocarstw zaborczych. Pozostałe warstwy natomiast ponosiły konsekwencje niewoli. Z końcem XIX i początkiem XX wieku chłopi jeszcze nie dostrzegali konieczności budowy niepodległego państwa. Nie brali oni w większości udziału w powstaniach narodowowyzwoleńczych, ponieważ nie wierzyli w to, że uzyskają jakieś prawa. Dopiero na skutek tzw. pracy organicznej i pracy u podstaw, niższe warstwy społeczeństwa polskiego, uświadomiły sobie, że zbudowanie niepodległego państwa jest konieczne. Wzięły one czynny udział w walce o niepodległość w czasie I wojny światowej. W czasie kolejnej wojny to właśnie one stały się motorem napędowym walki o niepodległość. W czasach komunizmu wielką rolę dodatkowo odgrywał kościół katolicki, który organizował tajną działalność i pomoc prześladowanym. Dziś dla polskiej tożsamości narodowej świadomość historyczna jest bardzo istotna. Często odwołujemy się do bohaterów narodowych i ich dokonań. Stawiamy ich za wzór do naśladowania. Dziś dla zachowania pamięci o minionych wydarzeniach i wciąż żyjących bohaterach, organizujemy rożne akcje np. zostań paczkowym wolontariuszem. Akcja ta ma za zadanie pomóc powstańcom warszawskim, którzy niejednokrotnie żyją w biedzie i zapomnieniu.

Polecamy również:

  • Repatriacja - definicja i charakterystyka

    Repatriacja jest to termin pochodzący z łaciny i tłumaczony jako „powrót do ojczyzny”. Oznacza zorganizowana przez władze danego państwa akcje przesiedlenia do tego państwa osób które, na skutek wojny lub modyfikacji granic, zostały z niego wywiezione np. jeńców wojennych,... Więcej »

  • Baskowie - historia, pochodzenie, charakterystyka

    Baskowie to tajemniczy naród zamieszkujący tereny leżące na granicy Francji i Hiszpanii. Ich język (Euskara), niepodobny do żadnego innego języka europejskiego, skrywa tajemnicę pochodzenia, którą starają się wyjaśnić badacze przeszłości. Ich kraj zwany Krajem Basków lub Euskadi jest jednym z... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 3 =
@WŻaglewski
2019-12-19 21:07:30
,, Polska tożsamość narodowa ,, - ładnie napisane ! Tylko fałszywie , bo ona zaczęła się od 1-o wieku przed naszą erą , z chwilą przybycia ludu Wandalów z Jutlandii w Danii . Pomijając ten fakt zabija się tożsamość narodową Wandalów - ludów słowiańskich które istnieją do dziś !! I tzw. ,, kultura polska ,, to nie jakaś jedna teoria ludu ! Tylko kilka ! Polska to nie ,, naród ,, w tym sensie , tylko nazwa państwa . W którego granicach zamieszkują Germanie ( Wandalowie ) i Słowianie , obecnie różne nacje !!
@WŻaglewski
2019-12-19 20:56:11
Szanowni ! Napiszcie coś o Ewaporacji ludu Wandalów ! To będzie ciekawy temat ! A my przez utworzenie państwa doprowadziliśmy się do skrajnej diaspory ! ,, Ewaporacja jest gorsza od kary śmierci , bo ofiarę wymazuje się z kart historii , uznając jej czyny ale i ją samą za nie byłe !,, Tak dzieje się z Wandalami - Ewaporacja łac. ewaporo = zamieniam w parę . W/g Słowinka wyrazów obcych , wyd. 1980 r.
@WŻaglewski
2019-12-19 20:53:31
Szanowni ! Napiszcie coś o Ewaporacji ludu Wandalów ! To będzie ciekawy temat ! A my przez utworzenie państwa doprowadziliśmy się do skrajnej diaspory ! ,, Ewaporacja jest gorsza od kary śmierci , bo ofiarę wymazuje się z kart historii , uznając jej czyny ale i ją samą za nie byłe !,, Tak dzieje się z Wandalami - Ewaporacja łac. ewaporo = zamieniam w parę . W/g Słowinka wyrazów obcych , wyd. 1980 r.
@WŻaglewski
2019-12-19 20:47:09
,, Polska tożsamość narodowa ,, - ładnie napisane ! Tylko fałszywie , bo ona zaczęła się od 1-o wieku przed naszą erą , z chwilą przybycia ludu Wandalów z Jutlandii w Danii . Pomijając ten fakt zabija się tożsamość narodową Wandalów - ludów słowiańskich które istnieją do dziś !! I tzw. ,, kultura polska ,, to nie jakaś jedna teoria ludu ! Tylko kilka ! Polska to nie ,, naród ,, w tym sensie , tylko nazwa państwa . W którego granicach zamieszkują Germanie ( Wandalowie ) i Słowianie , obecnie różne nacje !!
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20