Polska tożsamość narodowa

Tożsamość narodowa jest poczuciem odrębności narodu wobec innych narodów. Poczucie to jest ukształtowane przez tzw. czynniki narodowotwórcze, czyli język, wspólne terytorium, symbole narodowe, pochodzenie, historię, dziedzictwo kulturowe. Wyrazem tożsamości narodowej jest patriotyzm w sensie pozytywnym i szowinizm w sensie negatywnym.

Polska tożsamość narodowa jest świadomości przynależności do polskiej wspólnoty narodowej, ukształtowanej wokół narodowej tradycji, kultury, języka, zwyczajów i wiary katolickiej. Osobista wolność jednostki i jej kontakt z życiem społecznym, ma niewątpliwie największy wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków.

Etapy historyczne kształtowania się polskiej tożsamości narodowej

- czas rozbiorów i upadek państwa

- I wojna światowa

- II wojna światowa

- czasy PRL

- przemiany demokratyczne po 1989 roku

- czasy współczesne

Kształtowanie polskiej tożsamości narodowej jest procesem trwającym od wielu lat i jest to proces nie zakończony. W XIX wieku trwała walka między interesem narodowym a potrzebami klasowymi społeczeństwa. Szlachta będąca motorem napędowym przemian, w chwili gdy nie potrafiła obronić niepodległości państwa, zaczęła walczyć

Komentarze (4)
Wynik działania 2 + 5 =
@WŻaglewski
2019-12-19 21:07:30
,, Polska tożsamość narodowa ,, - ładnie napisane ! Tylko fałszywie , bo ona zaczęła się od 1-o wieku przed naszą erą , z chwilą przybycia ludu Wandalów z Jutlandii w Danii . Pomijając ten fakt zabija się tożsamość narodową Wandalów - ludów słowiańskich które istnieją do dziś !! I tzw. ,, kultura polska ,, to nie jakaś jedna teoria ludu ! Tylko kilka ! Polska to nie ,, naród ,, w tym sensie , tylko nazwa państwa . W którego granicach zamieszkują Germanie ( Wandalowie ) i Słowianie , obecnie różne nacje !!
@WŻaglewski
2019-12-19 20:56:11
Szanowni ! Napiszcie coś o Ewaporacji ludu Wandalów ! To będzie ciekawy temat ! A my przez utworzenie państwa doprowadziliśmy się do skrajnej diaspory ! ,, Ewaporacja jest gorsza od kary śmierci , bo ofiarę wymazuje się z kart historii , uznając jej czyny ale i ją samą za nie byłe !,, Tak dzieje się z Wandalami - Ewaporacja łac. ewaporo = zamieniam w parę . W/g Słowinka wyrazów obcych , wyd. 1980 r.
@WŻaglewski
2019-12-19 20:53:31
Szanowni ! Napiszcie coś o Ewaporacji ludu Wandalów ! To będzie ciekawy temat ! A my przez utworzenie państwa doprowadziliśmy się do skrajnej diaspory ! ,, Ewaporacja jest gorsza od kary śmierci , bo ofiarę wymazuje się z kart historii , uznając jej czyny ale i ją samą za nie byłe !,, Tak dzieje się z Wandalami - Ewaporacja łac. ewaporo = zamieniam w parę . W/g Słowinka wyrazów obcych , wyd. 1980 r.
@WŻaglewski
2019-12-19 20:47:09
,, Polska tożsamość narodowa ,, - ładnie napisane ! Tylko fałszywie , bo ona zaczęła się od 1-o wieku przed naszą erą , z chwilą przybycia ludu Wandalów z Jutlandii w Danii . Pomijając ten fakt zabija się tożsamość narodową Wandalów - ludów słowiańskich które istnieją do dziś !! I tzw. ,, kultura polska ,, to nie jakaś jedna teoria ludu ! Tylko kilka ! Polska to nie ,, naród ,, w tym sensie , tylko nazwa państwa . W którego granicach zamieszkują Germanie ( Wandalowie ) i Słowianie , obecnie różne nacje !!
Ostatnio komentowane
jkuiu
jy • 2020-11-26 17:35:54
kjb
lo • 2020-11-26 16:52:00
a jacy bohaterowie tego nie było napisane
Werika • 2020-11-26 14:21:09
i
kuba • 2020-11-26 14:18:32
elorer
eluwina • 2020-11-26 13:50:23