Szowinizm - definicja, przykłady, charakterystyka - WOS

Szowinizm – precyzyjnie rzecz ujmując to postawa bezkrytycznej gloryfikacji, uwielbienia, własnego gatunku, grupy społecznej, narodu, rasy, płci, połączoną z niechęcią czy nawet pogardą wobec innych grup, mniejszości.

Charakterystyczne dla szowinizmu jest bezrefleksyjne, bezkrytyczne spojrzenie na własny naród, gatunek, grupę czy płeć, pomniejszanie ich wad. W celu podkreślenia wielkości własnej grupy, stosowany jest zabieg zdyskredytowania przeciwstawnej grupy, poprzez uwypuklenie, akcentowanie jedynie jej defektów. Pojęcie szowinizmu znacznie się rozszerza, szereg zjawisk występujących w świecie jest obdarzane tym mianem. Współcześnie mówimy o szowinizmie narodowym, rasowym, etnicznym, generacji, gatunkowym oraz szowinizmie płci.

Najbardziej typowy skojarzeniem szowinizmu jest rozumienie go jako skrajną formę nacjonalizmu, to tzw. szowinizm narodowy. Rozumiany jako megalomania narodowa, przesadne uwielbienie własnej nacji, wywyższanie jej, z jednoczesną nienawiścią kierowana do innych narodów, często połączoną z agresją.

Z kolei szowinizm gatunkowy odnosi się do dyskryminacji przez człowieka innych gatunków np. zwierząt. Szowinizm generacji to przeświadczenie, że starsze pokolenie jest znacznie lepsze, mądrzejsze od młodszego. Ostatnimi czasy, niezwykle popularny stał się termin, wymyślony przez ruchy feministyczne – „męski szowinista”, odnosi się on do dyskryminacji płciowej kobiet. W przypadku dyskryminacji ze względu na płeć bardziej trafne wydaje się określenie seksizm.

Bez względu na rodzaj, obiekt szykanowań, szowinizm jest niezwykle negatywną i niebezpieczną postawą, buduje bowiem bariery i wzywa do dyskryminacji wybranych grup.

Polecamy również:

 • Patriotyzm - definicja, znaczenie - WOS

  Patriotyzm (z łac. patria – ojczyzna) to umiłowanie, poszanowanie własnej ojczyzny. Postawa przejawiająca się w emocjonalnej więzi z historią, tradycją, ojczystym językiem, silnym powiązaniem z kulturą, czy nawet krajobrazem danego narodu, to również gotowość do służby, do poświęceń... Więcej »

 • Nacjonalizm - definicja, rodzaje, główne założenia, przedstawiciele

  Pierwsza forma nacjonalizmu pojawiła się w XVIII wieku we Francji, dostrzec go można w hasłach głoszonych przez jakobinów podczas Rewolucji Francuskiej, wówczas przybrał on postać rewolucyjną. Jednak nacjonalizm występujący we współczesnej formie, pojawił się pod koniec XIX wieku. Więcej »

 • Kosmopolityzm - definicja, przejawy, globalizacja - WOS

  Kosmopolityzm (pochodzi z jęz. greckiego i oznacza „obywatela świata”) – jest to pogląd odrzucający podziały kulturowe, terytorialne czy polityczne. Zwolennicy tego poglądu utożsamiają się z dorobkiem cywilizacyjnym wszystkich państw, narodów i kultur, ich ojczyzną jest cały świat. Więcej »

 • Ksenofobia - definicja, przejawy, znaczenie - WOS

  Ksenofobia (z greckiego ksenos – obcy, gość oraz phobos – lęk) pierwotnie termin ksenofobia oznaczał strach, lęk przed obcymi, obecnie pojęcie to rozumiane jest jako postawa wrogości do innych grup, osób, która ma swoje podłoże w przekonaniu o obcości, poczuciu... Więcej »

 • Rasizm - definicja, doktryna, zagrożenia - WOS

  Rasizm (dyskryminacja rasowa) to ideologia głosząca podział ludzi na określone rasy, różniące się od siebie w głównej mierze wyglądem zewnętrznym np. kolorem skóry, kształtem czaszki, a także predyspozycjami umysłowymi. Ponadto zakłada wyższość jednych ras nad innymi. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
spodlasa
2019-11-12 13:50:21
oczywiscie nie ma nic takiego jak szowinizm Klasowy, internacjonalny, szowinizm LGBT czy Komunistyczny - załosni manipulanci
Ostatnio komentowane
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14