Repatriacja - definicja i charakterystyka

Repatriacja jest to termin pochodzący z łaciny i tłumaczony jako „powrót do ojczyzny”. Oznacza zorganizowaną przez władzę danego państwa akcje przesiedlenia do tego państwa osób, które na skutek wojny lub modyfikacji granic, zostały z niego wywiezione np. jeńców wojennych, internowanych lub przymusowo przesiedlonych osób.

Repatriacja po II wojnie światowej

Największą falą repatriacji w historii Polski była fala repatriantów przesiedlonych w nowe granice Polski z tzw. Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, czyli terenów położonych na wschód od linii rzeki Bug, które należały do państwa polskiego, a po zakończeniu II wojny światowej zostały utracone na rzecz Związku Radzieckiego (stały się republikami związkowymi). Ludność z terenów zaburzańskich została osadzona na tzw. Ziemiach Odzyskanych (Pomorze Szczecińskie, Wielkopolska, Śląsk), czyli ziemiach, które trafiły w granice Polski po po II wonie światowej.

Repatriacji dziś

Dzisiaj repatriacja jest przede wszystkim powrotem do Polski osób pochodzenia polskiego, które zostały w którymś momencie wysiedlone np. do Kazachstanu czy Uzbekistanu i innych państw byłego ZSRR. Wiąże się ona z różnymi ułatwieniami odnośnie nabywania polskiego obywatelstwa, uzyskaniem mieszkania komunalnego, dostępem do pracy. Repatrianci przybywają do Polski na podstawie specjalnej wizy i dzięki niej w momencie przekroczenia polskiej granicy, nabywają polskie obywatelstwo. Zasady te określa Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.

Kto może być uznany za osobę polskiego pochodzenia?

Osobą narodowości polskiej w myśl w/w ustawy jest osoba, która deklaruje narodowość polską i spełnia dwa warunki: jedno z jej rodziców lub dziadków lub oboje pradziadków było narodowości polskiej oraz wykaże związek z polskością przez pielęgnowanie polskiej mowy, tradycji, kultury i zwyczajów.

Pomoc dla repatriantów

Repatrianci mogą liczyć na szeroką pomoc państwa. Jest to pomoc:

 1. w nauce języka polskiego

 2. w pokryciu kosztów przyjazdu do Polski

 3. w zagospodarowaniu się, bieżącym utrzymaniu i posłaniu dzieci do szkoły

 4. na remont lub adaptację mieszkania

 5. w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych

Polecamy również:

 • Baskowie - historia, pochodzenie, charakterystyka

  Baskowie to tajemniczy naród zamieszkujący tereny leżące na granicy Francji i Hiszpanii. Ich język (Euskara), niepodobny do żadnego innego języka europejskiego, skrywa tajemnicę pochodzenia, którą starają się wyjaśnić badacze przeszłości. Ich kraj zwany Krajem Basków lub Euskadi jest jednym z... Więcej »

 • Polska tożsamość narodowa

  Tożsamość narodowa jest poczuciem odrębności narodu wobec innych narodów. poczucie to jest ukształtowane przez tzw. czynniki narodowotwórcze, czyli język, wspólne terytorium, symbole narodowe, pochodzenie, historię, dziedzictwo kulturowe. Wyrazem tożsamości narodowej jest patriotyzm w sensie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42