Mała ojczyzna - definicja - WOS

„Małą ojczyzną” możemy nazwać rodzaj przestrzeni geograficznej, społecznej i kulturowej, w której jednostka żyje i z którą jest emocjonalnie związana. Inaczej jest to przestrzeń stanowiąca najbliższe otoczenie, dobrze znana, bezpieczna i „oswojona”. Z reguły „małą ojczyzną” zwykło się nazywać rodzinną miejscowość, gminę albo region, jednak jej granice się są ostre, częstokroć nie pokrywają się z podziałem administracyjnym – są wyznaczane w świadomości człowieka i pokrywają się z przestrzenią swojską, bliską sercu.

Pojęcie „małej ojczyzny” posiada ponadto wymiar miejsca symbolicznego (szczególnie w rozważaniach różnego rodzaju twórców, np. literatów, filozofów), za którym się tęskni i które związane jest z wyobrażeniem małego dziecka o tej przestrzeni jako namiastce arkadii, sielankowym miejscu wypełnionym harmonią i poczuciem bezpieczeństwa.

Wielu wybitnych badaczy, filozofów, pisarzy czy artystów próbowało bliżej opisać czym jest „mała ojczyzna” i nakreślić jej definicję. Warto przytoczyć te najbardziej charakterystyczne. Filozof Leszek Kołakowski pisał o „małej ojczyźnie” następująco: „To miasto, czy wieś w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata”.

Z kolei Stefan Starczewski w swojej publikacji trochę inaczej charakteryzuje to pojęcie. Pisze o „małej ojczyźnie, że jest „to miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej mieszkańców, formowania się ich biografii, to świat z którym zrosło się ich życie i z którym wiąże ich częstokroć silna więź emocjonalna. To dostępny zmysłowemu poznaniu, świat wyglądów, kształtów i barw domów, ulic, parków, lasów, pół, łąk ? świat niepowtarzalnej konstelacji krajobrazów. Mała ojczyzna jest płaszczyzną tworzenia się więzi lokalnych, zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii”. Na koniec warto również zamieścić definicję Ryszarda Kapuścińskiego: „jest złożonym terminem, bo składa się na niego coś, co nazywa się «duchem miejsca» i co jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania”.

„Mała ojczyzna” niejednokrotnie była inspiracją dla artystów, często występuje jako motyw literacki, np. w takich utworach jak Pan Tadeusz Adama Mickiewicza czy Dolina Issy Czesława Miłosza.

Polecamy również:

  • Patriotyzm lokalny - definicja, znaczenie

    Patriotyzm lokalny to przywiązanie i miłość do tzw. małej ojczyzny, czyli miejsca urodzenia lub zamieszkania – przestrzeni kulturowo-społecznej i geograficznej, w której funkcjonujemy, jesteśmy z nią związani emocjonalnie i najlepiej ją znamy, jest przez nas oswojona. Więcej »

Komentarze (6)
Wynik działania 1 + 1 =
AgggggAAA
2022-11-07 17:14:15
mała ojczyzna to..... ojczyzna to....
Lolek
2021-01-18 17:48:20
Okkkkk
michu
2019-04-03 19:13:24
spoko
TWOJA STARA
2017-02-05 13:16:43
ALE DOBRY TEKST
Hubert Pajor
2016-11-30 13:25:21
Ja też
Cwel
2016-11-30 13:24:30
lubie placki
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53