Asymilacja, separatyzm - definicja, przykłady. Etapy asymilacji

Grupy ludzi funkcjonujących w ramach konkretnego państwa i odróżniające się od pozostałych członków społeczeństwa na jakimś tle, przeważnie kulturowym, językowym, etnicznym, takie jak na przykład mniejszości narodowe lub etniczne muszą przyjąć określoną postawę wobec wspólnoty, w której przyszło im żyć. Postawy te mogą mieć różną formę, najczęściej spotykanymi są asymilacja oraz separatyzm.

Separatyzm

Separatyzm (łac. separatio – oddzielenie) to postawa przejawiająca się w dążeniu do usamodzielnienia się danej grupy, formalnego oddzielenia jej spośród innych wspólnot państwowych lub narodowych. Separatyzm jest często spotykaną postawą wśród mniejszości narodowych bądź etnicznych, które dążą do usamodzielnienia. Przykładem może być separatyzm Kraju Basków w Hiszpanii oraz separatyzm Tybetańczyków w Chinach. Wymienione przykłady są typem separatyzmu narodowościowego, może on być związany nie tylko z chęcią zdobycia odrębności narodowej, ale także z próbą usamodzielnienia się pod względem politycznym, religijnych czy etnicznym.

Asymilacja

Drugą z postaw jest asymilacja. Termin zaczął funkcjonować w użyciu w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych na oznaczenie zjawiska wtapiania

Polecamy również:

  • Prawa mniejszości narodowych - w Polsce, na podstawie konstytucji - WOS

    Trudno byłoby ustalić katalog praw mniejszości narodowych dla wszystkich państw na świecie, głównie ze względu na fakt, iż nie wszystkie państwa na świecie respektują mniejszości narodowe mieszkające w ich granicach i nie wszystkie gwarantują im odrębne prawa. Więcej »

  • Mniejszości narodowe w Polsce - niemiecka, białoruska, ukraińska

    Rzeczpospolita Polska jest krajem dość jednolitym narodowościowo, ponad 96% obywateli w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r. zadeklarowało przynależność do narodu polskiego. Tak, więc osoby należące do mniejszości narodowych stanowią 2 do 3% obywateli Polski. Na strukturę narodowościową w Polsce ogromny wpływ... Więcej »

  • Mniejszości narodowe w Europie - charakterystyka

    Współczesna Europa charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem narodowościowym, a poszczególne państwa można podzielić na wielonarodowe (struktura społeczno-narodowościowa jest złożona, na terytorium tych państw zamieszkują przedstawiciele dwóch lub więcej narodów) i mononarodowe... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
j
• 2022-05-22 13:39:08
Mnożenie do 100
• 2022-05-22 12:05:43
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05