Stolica Apostolska - historia, definicja. Stolica Apostolska a Watykan

Stolica Apostolska (łac. Sede Apostolica; inna nazwa: Stolica Święta) to określenie urzędu papieskiego wraz z osobą samego papieża oraz wszystkich urzędów Kurii Rzymskiej jako centralnej władzy Kościoła katolickiego. W tym znaczeniu Stolica Apostolska jest ujmowana jako instytucja bez terytorialna. Głównym jej zadaniem jest podejmowanie najwyższych decyzji w sprawach wiary.

W stosunkach międzynarodowych termin Stolica Apostolska jest używany także jako nazwa rządu Państwa-Miasta Watykan.

Watykan 

Watykan to Państwo-Miasto (wł.: Stato della Citta del Vaticano) otoczone ze wszystkich stron terytorium Włoch i stanowiące zachodnią część Rzymu. Sama nazwa pochodzi od wzgórza Watykan na prawym brzegu Tybru. Wzniesiony na nim średniowieczny pałac stał się w 1377 r. rezydencją papieską. Kiedy w 1870 r. Państwo Kościelne zostało przyłączone do Królestwa Włoch papież Pius IX ogłosił się „więźniem Watykanu". Była to jego forma protestu przeciwko zaborowi. Dopiero Pius XI zrezygnował formalnie z roszczeń do średniowiecznego Państwa Kościelnego po podpisaniu ugody laterańskiej (tzw. Traktatu Laterańskiego). Dzień zawarcia owej umowy pomiędzy papieżem Piusem IX i premierem Włoch Benito Mussolinim –  11 lutego 1929 roku –  stanowi oficjalny początek państwa watykańskiego.

Watykan jest najmniejszym państwem świata; jego obszar wynosi zaledwie 0,44 km2. Jest równocześnie państwem eksterytorialnym (wyłączonym spod jurysdykcji państwa włoskiego) i suwerennym na polu międzynarodowym. Jako podmiot prawa międzynarodowego Watykan posiada sieć placówek dyplomatycznych (utrzymując stosunki dyplomatyczne z 177 państwami), własną armię (ok. 100 żołnierzy; jest to tzw. gwardia szwajcarska) i więzienie. Na terenie Watykanu działają ponadto urzędy, sąd, poczta, dworzec kolejowy, rozgłośnia radiowa, gazeta (L'Osservatore Romano).

Ustrój Państwa Watykańskiego klasyfikuje się jako monarchię teokratyczną. Najwyższą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą sprawuje bowiem papież wybierany dożywotnio przez Kolegium Kardynałów podczas konklawe. Symbolem Watykanu jest żółto-biała flaga z tiarą i kluczami papieskimi. Językami urzędowymi są włoski i łacina.

Watykan znajduje się wyłącznie pod suwerennością Stolicy Apostolskiej i pełni wobec niej rolę służebną. Można powiedzieć, że Stolica Apostolska (rozumiana jako siedziba papieża, urzędów i instytucji Kościoła rzymskokatolickiego) mieści się w Watykanie, niemniej zarówno w mediach, jak i oficjalnych dokumentach, te dwie nazwy bywają używane zamiennie.

Na obszarze Watykanu znajdują się liczne zabytki, m.in. .: plac i Bazylika Św. Piotra, Papieska Akademia Naukowa, Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, Bibliotheca Apostolica Vaticana. Do państwa watykańskiego należą również instytucje i obiekty leżące poza jego granicami, np. bazylika Laterańska w Rzymie, 5 uniwersytetów: Papieski Uniwersytet Gregoriański, Papieski Uniwersytet Laterański, Papieski Uniwersytet Św. Tomasza z Akwinu, Papieski Uniwersytet Urbana, Papieski Uniwersytet Salezjański oraz letnia rezydencja papieska w Castel Gandolfo (30 km na południowy wschód od Rzymu).

Polecamy również:

 • Papież, konklawe - definicja, historia. Przebieg konklawe

  Papież (gr. pappas – ojczulek; wł. papa) to tytuł biskupa Rzymu, który jest głową całego Kościoła rzymskokatolickiego. Jego zadaniem jest nie tylko sprawowanie najwyższej władzy w Kościele, ale również zarządzanie Państwem Watykańskim i reprezentowanie go na arenie... Więcej »

 • Kardynałowie, Kolegium Kardynalskie - definicja, zadania, charakterystyka

  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy) to tytuł w Kościele katolickim, który nadawany jest osobom pełniącym funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem. Więcej »

 • Kuria Rzymska - definicja, organizacja, funkcje

  Kuria rzymska to instytucja Stolicy Apostolskiej, której zadaniem jest wspomaganie papieża w wypełnianiu Jego pasterskiej posługi. Składa się z licznych dykasterii (czyli urzędów administracyjnych). Pracownicy Kurii Rzymskiej sprawują władzę w imieniu Ojca Świętego oraz w oparciu o jego autorytet. Więcej »

 • Legat papieski, nuncjusz apostolski - definicja, zadania, charakterystyka

  Legat papieski to przedstawiciel Stolicy Apostolskiej (duchowny; najczęściej kardynał) delegowany przez papieża w celu spełnienia wyznaczonej mu funkcji w kraju, do którego został skierowany. Więcej »

 • Co to jest konkordat?

  Konkordat (łac. concordatus – „uzgodniony”) to międzynarodowa umowa prawna zawierana między Stolicą Apostolską (dokładniej papieżem jako zwierzchnikiem Kościoła katolickiego) a danym państwem, która normuje stosunki między władzą świecką i kościelną w tym państwie oraz ustala... Więcej »

Komentarze (7)
Wynik działania 1 + 2 =
władek
2022-08-01 16:36:20
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 ... 16:10. Dz.Ap.5: 28 - 29 czy nie tak ?
władek
2022-08-01 16:28:17
Ezech. 7:20 (BT): „Ich drogocenna ozdoba posłużyła im ku pysze i z niej uczynili sobie swoje ohydne obrazy, swoje bożki. Dlatego zamienię je dla nich w nieczystość [„plugastwo”, Bp; „śmiecie”, Bw]”. ____________________________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------- Jer. 10:14, 15 (BT): „Wstydzić się musi każdy złotnik z powodu bożka. Utoczył bowiem podobizny, które są kłamstwem i nie ma w nich życiodajnego tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym”. Izaj. 44:13-19 (BT): „Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby pozostawał w domu. Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego — a upatrzył je sobie między drzewami w lesie — zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. To wszystko służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, wyrabia rzeźbę, przed którą wybija pokłony. Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i się nasyca. Ponadto grzeje się i mówi: ‚Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!’ Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: ‚Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!’ Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż mgłą przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: ‚Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą! Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa!’”
władek
2022-08-01 16:25:13
Tylko trzem oddaje się cześć: Madonnie z Krypty, Madonnie z Kolumny i Madonnie z ‚Belle Verriere’”. Przecież gdyby wiernym chodziło głównie o osobę, a nie o jej wyobrażenie, czyż nie uznawaliby każdego wizerunku za równie dobry? Czy wiernym chodzi głównie o osobę, którą przedstawia obraz lub rzeźba, czy też jedne wizerunki uznają za ważniejsze od drugich? Istotnym czynnikiem jest w tym wypadku postawa wiernych. Dlaczego? Ponieważ sposób posługiwania się „wizerunkiem” decyduje o tym, czy jest on „bałwanem”, czy nie. Czy jeden obraz (lub rzeźba) określonej osoby ma dla wierzącego większe znaczenie bądź też jest ważniejszy niż inne? Jeżeli tak, to temu wierzącemu chodzi głównie o wizerunek, a nie o osobę. Dlaczego ludzie odbywają długie pielgrzymki do niektórych sanktuariów? Czy to nie samemu obrazowi lub rzeźbie przypisuje się „cudowną” moc? Na przykład w książce Les Trois Notre-Dame de la Cathédrale de Chartres (Trzy Madonny z katedry w Chartres), którą napisał kanonik Yves Delaporte, podano następującą informację na temat wizerunków Marii znajdujących się w katedrze w Chartres we Francji: „Wizerunki te, rzeźbione, malowane czy też ujęte w witrażach, nie są jednakowo słynne. (...) Tylko trzem oddaje się cześć: Madonnie z Krypty, Madonnie z Kolumny i Madonnie z ‚Belle Verriere’”. Przecież gdyby wiernym chodziło głównie o osobę, a nie o jej wyobrażenie, czyż nie uznawaliby każdego wizerunku za równie dobry?
władek
2022-08-01 16:21:38
Czy Piotr był „skałą”, na której został zbudowany kościół? Mat. 16:18 (KUL): „A ja ci mówię, że Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielne nie przemogą go”. (Zwróć uwagę na kontekst [wersety 13 i 20], z którego wynika, że w rozmowie chodziło o to, kim jest Jezus).
władek
2022-08-01 16:18:58
Kogo apostołowie Piotr i Paweł uważali za „skałę” i „kamień węgielny”? Dzieje 4:8-11 (Kowalski): „Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: ‚Przełożeni ludu i starsi posłuchajcie! (...) To w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg z martwych wskrzesił, dzięki jego imieniu człowiek ten stoi zdrowy przed wami. On to jest kamieniem, odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym’”. 1 Piotra 2:4-8 (Kowalski): „Szukajcie przystępu do niego! [Pana Jezusa Chrystusa] (...) Wówczas staniecie się także takimi żywymi kamieniami. Będziecie się budować w dom duchowy (...). Bo tak mówi Pismo: ‚Oto zakładam na Syjonie kamień, kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto na nim oprze swą wiarę, nie będzie zawstydzony’. Wam, którzy przyjęliście wiarę, przypada ten zaszczyt w udziale. Dla tych zaś, którzy wiary nie mają, jest to kamień, który odrzucili budujący. A właśnie on stał się kamieniem węgielnym i ‚kamieniem obrazy i opoką, o którą się rozbiją’”.
władek
2022-08-01 16:14:59
Czy Piotr był „skałą”, na której został zbudowany kościół? Mat. 16:18 (KUL): „A ja ci mówię, że Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielne nie przemogą go”. (Zwróć uwagę na kontekst [wersety 13 i 20], z którego wynika, że w rozmowie chodziło o to, kim jest Jezus). Kogo apostołowie Piotr i Paweł uważali za „skałę” i „kamień węgielny”? Dzieje 4:8-11 (Kowalski): „Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: ‚Przełożeni ludu i starsi posłuchajcie! (...) To w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg z martwych wskrzesił, dzięki jego imieniu człowiek ten stoi zdrowy przed wami. On to jest kamieniem, odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym’”. 1 Piotra 2:4-8 (Kowalski): „Szukajcie przystępu do niego! [Pana Jezusa Chrystusa] (...) Wówczas staniecie się także takimi żywymi kamieniami. Będziecie się budować w dom duchowy (...). Bo tak mówi Pismo: ‚Oto zakładam na Syjonie kamień, kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto na nim oprze swą wiarę, nie będzie zawstydzony’. Wam, którzy przyjęliście wiarę, przypada ten zaszczyt w udziale. Dla tych zaś, którzy wiary nie mają, jest to kamień, który odrzucili budujący. A właśnie on stał się kamieniem węgielnym i ‚kamieniem obrazy i opoką, o którą się rozbiją’”. Efez. 2:20 (Kowalski): „Apostołowie i prorocy są tym fundamentem, na którym zbudowani jesteście, a sam Chrystus Jezus jest kamieniem węgielnym”. W co wierzył Augustyn (którego Kościół katolicki uważa za świętego)? „W tym samym czasie mojego kapłaństwa napisałem dzieło jako odpowiedź na list Donata (...) Tam to w pewnym miejscu powiedziałem o Piotrze Apostole, że ‚na nim, niczym na skale założony został Kościół’. (...) Pamiętam jednak, że później bardzo często wyjaśniałem słowa wypowiedziane przez Pana: ‚Ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję Kościół mój’, rozumiejąc tak, aby myślano, iż Kościół został zbudowany na tym, w którego wiarę wyraził Piotr słowami: ‚Ty jesteś Mesjasz Syn Boga żywego’, a Piotr tak nazwany przez ową Skałę reprezentował sobą Kościół, który wznosi się na tej Skale i ‚otrzymał klucze Królestwa niebieskiego’. Albowiem nie powiedziano mu: ‚Ty jesteś skała’, lecz: ‚Ty jesteś Piotr’. Skałą zaś był Chrystus, którego wyznał Szymon zwany Piotrem, jak to zresztą cały Kościół wyznaje” (św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1979, s. 230).
władek
2022-08-01 16:10:46
Efezjan 2:20 - 22
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53