Stolica Apostolska - historia, definicja. Stolica Apostolska a Watykan

Stolica Apostolska (łac. Sede Apostolica; inna nazwa: Stolica Święta) to określenie urzędu papieskiego wraz z osobą samego papieża oraz wszystkich urzędów Kurii Rzymskiej jako centralnej władzy Kościoła katolickiego. W tym znaczeniu Stolica Apostolska jest ujmowana jako instytucja bez terytorialna. Głównym jej zadaniem jest podejmowanie najwyższych decyzji w sprawach wiary.

W stosunkach międzynarodowych termin Stolica Apostolska jest używany także jako nazwa rządu Państwa-Miasta Watykan.

Watykan 

Watykan to Państwo-Miasto (wł.: Stato della Citta del Vaticano) otoczone ze wszystkich stron terytorium Włoch i stanowiące zachodnią część Rzymu. Sama nazwa pochodzi od wzgórza Watykan na prawym brzegu Tybru. Wzniesiony na nim średniowieczny pałac stał się w 1377 r. rezydencją papieską. Kiedy w 1870 r. Państwo Kościelne zostało przyłączone do Królestwa Włoch papież Pius IX ogłosił się „więźniem Watykanu". Była to jego forma protestu przeciwko zaborowi. Dopiero Pius XI zrezygnował formalnie z roszczeń do średniowiecznego Państwa Kościelnego po podpisaniu ugody laterańskiej (tzw. Traktatu Laterańskiego). Dzień zawarcia owej umowy pomiędzy papieżem Piusem IX i premierem Włoch Benito Mussolinim –

Polecamy również:

 • Papież, konklawe - definicja, historia. Przebieg konklawe

  Papież (gr. pappas – ojczulek; wł. papa) to tytuł biskupa Rzymu, który jest głową całego Kościoła rzymskokatolickiego. Jego zadaniem jest nie tylko sprawowanie najwyższej władzy w Kościele, ale również zarządzanie Państwem Watykańskim i reprezentowanie go na arenie... Więcej »

 • Kardynałowie, Kolegium Kardynalskie - definicja, zadania, charakterystyka

  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy) to tytuł w Kościele katolickim, który nadawany jest osobom pełniącym funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem. Więcej »

 • Kuria Rzymska - definicja, organizacja, funkcje

  Kuria rzymska to instytucja Stolicy Apostolskiej, której zadaniem jest wspomaganie papieża w wypełnianiu Jego pasterskiej posługi. Składa się z licznych dykasterii (czyli urzędów administracyjnych). Pracownicy Kurii Rzymskiej sprawują władzę w imieniu Ojca Świętego oraz w oparciu o jego autorytet. Więcej »

 • Legat papieski, nuncjusz apostolski - definicja, zadania, charakterystyka

  Legat papieski to przedstawiciel Stolicy Apostolskiej (duchowny; najczęściej kardynał) delegowany przez papieża w celu spełnienia wyznaczonej mu funkcji w kraju, do którego został skierowany. Więcej »

 • Co to jest konkordat?

  Konkordat (łac. concordatus – „uzgodniony”) to międzynarodowa umowa prawna zawierana między Stolicą Apostolską (dokładniej papieżem jako zwierzchnikiem Kościoła katolickiego) a danym państwem, która normuje stosunki między władzą świecką i kościelną w tym państwie oraz ustala... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06