Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Legat papieski, nuncjusz apostolski - definicja, zadania, charakterystyka

Legat papieski to przedstawiciel Stolicy Apostolskiej (duchowny; najczęściej kardynał) delegowany przez papieża w celu spełnienia wyznaczonej mu funkcji w kraju, do którego został skierowany.

Legat może być posłany zarówno do Kościoła partykularnego w danym kraju bądź regionie (w ramach duszpasterskiej misji Kościoła), jak i do konkretnego państwa oraz rządu (w ramach działalności dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej).

Do zadań legata papieskiego należy:

1) stała reprezentacja papieża w Kościołach partykularnych(lokalnych) lub także wobec państw i rządów, do których go posłano;

2) zacieśnianie i umacnianie więzów łączących Stolicę Apostolską z Kościołami lokalnymi oraz między Stolicą Apostolską i rządem danego kraju; legat może też negocjować zawarcie konkordatu bądź innych układów na linii Kościół-Państwo;

3) przekazywanie do Stolicy Apostolskiej informacji na temat warunków, w których znajdują się wizytowane przez niego Kościoły partykularne;

4) wspieranie biskupów danego Kościoła w sprawowaniu ich funkcji duszpasterskich oraz proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk kandydatów, a także pomoc Konferencji Episkopatu kraju, w którym przebywa;

5) uczestnictwo w działalności Kościoła na rzecz pokoju społecznego i współpracy międzynarodowej oraz kontaktach ekumenicznych;

6) wypełnianie innych poleceń, przekazanych mu przez Stolicę Apostolską.

Nuncjusz apostolski

Nuncjusz apostolski to legat papieski, który jest pełnoprawnym i stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy rządzie i Kościele w kraju swego urzędowania. Jest on również dziekanem korpusu dyplomatycznego w tym kraju.

Zobacz również

 • Papież, konklawe - definicja, historia. Przebieg konklawe

  Papież (gr. pappas – ojczulek; wł. papa) to tytuł biskupa Rzymu, który jest głową całego Kościoła rzymskokatolickiego. Jego zadaniem jest nie tylko sprawowanie najwyższej władzy w Kościele, ale również zarządzanie Państwem Watykańskim i reprezentowanie go na arenie międzynarodowej. 

  Więcej
 • Kardynałowie, Kolegium Kardynalskie - definicja, zadania, charakterystyka

  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy) to tytuł w Kościele katolickim, który nadawany jest osobom pełniącym funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem.

  Więcej
 • Kuria Rzymska - definicja, organizacja, funkcje

  Kuria rzymska to instytucja Stolicy Apostolskiej, której zadaniem jest wspomaganie papieża w wypełnianiu Jego pasterskiej posługi. Składa się z licznych dykasterii (czyli urzędów administracyjnych). Pracownicy Kurii Rzymskiej sprawują władzę w imieniu Ojca Świętego oraz w oparciu o jego autorytet.

  Więcej
 • Co to jest konkordat?

  Konkordat (łac. concordatus – „uzgodniony”) to międzynarodowa umowa prawna zawierana między Stolicą Apostolską (dokładniej papieżem jako zwierzchnikiem Kościoła katolickiego) a danym państwem, która normuje stosunki między władzą świecką i kościelną w tym państwie oraz ustala zakres kompeten...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
Bardzo słabe opracowanie jak na tak istotną książkę.
Andy • 2020-04-01 08:39:26
:)
ivany • 2020-04-01 08:22:17
6
sebix • 2020-04-01 11:32:45
fajne podpowiedzi XDDDDDDDDDDDD
Czak • 2020-04-01 07:25:51
kiepskie to. postarajcie sie bardziej. nie piszcie w numerach czyli np. 1.bleblelble tylk...
co cie to • 2020-03-31 18:48:14