Legat papieski, nuncjusz apostolski - definicja, zadania, charakterystyka

Legat papieski to przedstawiciel Stolicy Apostolskiej (duchowny; najczęściej kardynał) delegowany przez papieża w celu spełnienia wyznaczonej mu funkcji w kraju, do którego został skierowany.

Legat może być posłany zarówno do Kościoła partykularnego w danym kraju bądź regionie (w ramach duszpasterskiej misji Kościoła), jak i do konkretnego państwa oraz rządu (w ramach działalności dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej).

Do zadań legata papieskiego należy:

1) stała reprezentacja papieża w Kościołach partykularnych(lokalnych) lub także wobec państw i rządów, do których go posłano;

2) zacieśnianie i umacnianie więzów łączących Stolicę Apostolską z Kościołami lokalnymi oraz między Stolicą Apostolską i rządem danego kraju; legat może też negocjować zawarcie konkordatu bądź innych układów na linii Kościół-Państwo;

3) przekazywanie do Stolicy Apostolskiej informacji na temat warunków, w których znajdują się wizytowane przez niego Kościoły partykularne;

4) wspieranie biskupów danego Kościoła w sprawowaniu ich funkcji duszpasterskich oraz proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk kandydatów, a także pomoc Konferencji Episkopatu kraju, w którym przebywa;

5) uczestnictwo w działalności Kościoła na rzecz pokoju społecznego i współpracy międzynarodowej oraz kontaktach ekumenicznych;

6) wypełnianie innych poleceń, przekazanych mu przez Stolicę Apostolską.

Nuncjusz apostolski

Nuncjusz apostolski to legat papieski, który jest pełnoprawnym i stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy rządzie i Kościele w kraju swego urzędowania. Jest on również dziekanem korpusu dyplomatycznego w tym kraju.

Polecamy również:

 • Papież, konklawe - definicja, historia. Przebieg konklawe

  Papież (gr. pappas – ojczulek; wł. papa) to tytuł biskupa Rzymu, który jest głową całego Kościoła rzymskokatolickiego. Jego zadaniem jest nie tylko sprawowanie najwyższej władzy w Kościele, ale również zarządzanie Państwem Watykańskim i reprezentowanie go na arenie... Więcej »

 • Kardynałowie, Kolegium Kardynalskie - definicja, zadania, charakterystyka

  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy) to tytuł w Kościele katolickim, który nadawany jest osobom pełniącym funkcję bliskich doradców papieskich w kierowaniu całym Kościołem. Więcej »

 • Kuria Rzymska - definicja, organizacja, funkcje

  Kuria rzymska to instytucja Stolicy Apostolskiej, której zadaniem jest wspomaganie papieża w wypełnianiu Jego pasterskiej posługi. Składa się z licznych dykasterii (czyli urzędów administracyjnych). Pracownicy Kurii Rzymskiej sprawują władzę w imieniu Ojca Świętego oraz w oparciu o jego autorytet. Więcej »

 • Co to jest konkordat?

  Konkordat (łac. concordatus – „uzgodniony”) to międzynarodowa umowa prawna zawierana między Stolicą Apostolską (dokładniej papieżem jako zwierzchnikiem Kościoła katolickiego) a danym państwem, która normuje stosunki między władzą świecką i kościelną w tym państwie oraz ustala... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24