Struktura organizacyjna i hierarchia Kościoła katolickiego

Najmniejszą i podstawową jednostką administracyjną w Kościele katolickim jest parafia. Kieruje nią proboszcz, a pomagają mu w tym: wikariusz, czasami diakon, kościelny i organista. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny.

Kilka bądź kilkanaście sąsiednich parafii tworzy z kolei dekanat (inaczej: wikariat rejonowy) na czele którego stoi dziekan. Wybierają go spośród siebie proboszczowie parafii wchodzących w skład danego regionu. Ich wybór musi być jednak zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego.

Od dekanatu większą jednostką organizacyjną Kościoła jest diecezja (biskupstwo), którą zarządza biskup. Do zadań biskupa diecezjalnego należą m.in.: troska o wszystkich wiernych, którzy zamieszkują bądź czasowo przebywają na terenie diecezji, zaradzanie duchowym potrzebom chrześcijan odmiennego obrządku, popieranie ekumenizmu oraz czuwanie nad przestrzeganiem przepisów kościelnych. Pomocą w kierowaniu biskupstwem mogą służyć ordynariuszowi diecezji tzw. biskupi pomocniczy.

Z kolei metropolia to prowincja kościelna złożona z kilku diecezji (sufraganii) oraz archidiecezji, od której najczęściej przejmuje nazwę. Na jej czele stoi metropolita, który jest równocześnie arcybiskupem archidiecezji leżącej w granicach metropolii. Częstym błędem jest utożsamianie metropolii z archidiecezją, podczas gdy archidiecezja jest tylko częścią składową metropolii.

Na szczeblu krajowym najwyższą jednostką organizacyjną Kościoła jest Konferencja Episkopatu, będąca zgromadzeniem biskupów. Owo zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku, a także wtedy, gdy domagają się tego szczególne okoliczności. Celem zebrania biskupów jest zaplanowanie wspólnych działań i inicjatyw duszpasterskich dla Kościoła na danym terytorium.

Wszystkim biskupom Kościoła katolickiego przewodniczy biskup Rzymu, papież. Jest on uważany za następcę św. Piotra i widzialną głową Kościoła powszechnego. W jego działaniach wspiera go Kuria Rzymska, która spełnia wypełnia zadania administracji kościelnej, oraz Kolegium Kardynałów. Urząd papieski i urzędy Kurii Rzymskiej określa się wspólnie „Stolicą Apostolską”. W stosunkach międzynarodowych nazwa ta bywa również używana w odniesieniu do rządu Państwa-Miasta Watykan.

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 5 =
Marek
2020-12-22 08:36:09
Wobec Boga wszyscy powinni być równi, ale w kościele katolickim Boga nie ma, jest natomiast polityka i mamona, W kościele robi się podobnie jak w innych zawodach karierę tylko pod przykrywką Boga.
pp2
2019-10-31 10:31:18
do PP: wobec prawa również wszyscy równi. To po co podziały? Jakiś sędzia, adwokat, prokurator, poseł immunitet.. ?
pp
2019-05-12 09:04:23
A niby wobec Boga wszyscy są równi. To skąd i po co te podział?
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42