Diecezja: ordynariusz diecezji, kuria diecezjalna i in. - definicja, znaczenie, charakterystyka

Diecezja

Diecezja (inaczej biskupstwo) to w Kościele rzymskokatolickim określenie jednostki administracyjnej zarządzanej przez biskupa (ordynariusza). Jest podstawową formą Kościoła partykularnego (lokalnego, miejscowego).  Diecezje danego regionu składają się na prowincję kościelną zwaną metropolią.

Diecezja odpowiada eparchii w Kościołach wschodnich.

Ordynariusz diecezji

Ordynariusz diecezji (inaczej biskup diecezjalny) to duchowny, który sprawuje władzę bezpośrednią na terenie powierzonej mu diecezji; kieruje nią.

Do zadań biskupa diecezjalnego należą m.in.: troska o wszystkich wiernych, którzy zamieszkują bądź czasowo przebywają na terenie diecezji, zaradzanie duchowym potrzebom chrześcijan odmiennego obrządku, popieranie ekumenizmu oraz czuwanie nad przestrzeganiem przepisów kościelnych. Ordynariusz udziela w swojej diecezji święceń kapłańskich; jest również szafarzem sakramentu bierzmowania oraz jemu jest zastrzeżone prawo święcenia olejów świętych. Ponadto reprezentuje swoją biskupstwo podczas Konferencji Episkopatu oraz synodów.

Pomocą w zarządzaniu biskupstwem mogą służyć ordynariuszowi diecezji tzw. biskupi pomocniczy.

Kuria diecezjalna

Kuria diecezjalna to instytucje i osoby, które pomagają biskupowi w zarządzaniu całą diecezją, tj. w kierowaniu działalnością duszpasterską i w sprawach administracji biskupstwa. Nominacja urzędników kurii leży w rękach biskupa diecezji.

Katedra

Katedra (gr. „siedziba”) to kościół biskupa diecezjalnego, w którym znajduje się jego tron. Katedra jest zatem głównym kościołem diecezji.

Jeśli z jakiegoś powodu niemożliwe jest sprawowanie liturgii w katedrze to biskup wybiera inny kościół na tzw. prokatedrę.

Kapituła katedralna

Kapituła katedralna to kolegium kapłanów powołanych do posługi liturgicznej w katedrze, czyli w kościele biskupa diecezjalnego. Kapituła katedralna służy radą biskupowi oraz administruje diecezją w razie jego śmierci.

Rada duszpasterska

Rada duszpasterska to organ doradczy biskupa diecezjalnego. Jego ustanowienie w diecezji zależy od okoliczności i potrzeb danego biskupstwa (biskup nie jest zobowiązany do ustanawiania Rady w swojej diecezji).

Rada duszpasterska składa się z wiernych: duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego (zakonników) oraz z osób świeckich. Skład Rady ma być rzeczywistym odzwierciedleniem całej części Ludu Bożego, stanowiącego diecezję. Radzie przewodniczy biskup. Powinna ona być zwoływana przynajmniej raz w roku.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24