Metropolia: metropolita, arcybiskup i in. - definicja, znaczenie, charakterystyka

Metropolia

Metropolia to prowincja kościelna złożona z kilku diecezji (sufraganii) oraz archidiecezji, od której najczęściej przejmuje nazwę. Na jej czele stoi metropolita, który jest równocześnie arcybiskupem archidiecezji leżącej w granicach metropolii.

Częstym błędem jest utożsamianie metropolii z archidiecezją, podczas gdy archidiecezja jest tylko częścią składową metropolii.

Metropolita

Metropolita to arcybiskup, który stoi na czele metropolii (prowincji kościelnej). Jego głównym zadaniem jest dbanie o zachowanie wiary i dyscypliny kościelnej w diecezjach sufragalnych oraz powiadamianie papieża o ewentualnych nadużyciach. Metropolita zwołuje i przewodniczy synodom prowincjalnym.

Arcybiskup

Arcybiskup  to tytuł stosowany do metropolitów lub przewodniczących regionów kościelnych. Może być także tytułem czysto honorowym („ad personam”).

Terytorium będące pod bezpośrednią jurysdykcją arcybiskupa nazywa się archidiecezją.

Sufragania

Sufragania to każda diecezja, która należy do prowincji (metropolii), ale nie jest jej stolicą. Na czele sufraganii stoi biskup sufragan.

Sufragan

Sufragan to biskup stojący na czele diecezji sufragalnej w danej metropolii. Jest podległy metropolicie.

Dawniej sufraganem określano również biskupów pomocniczych ordynariusza danej diecezji.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43