Godności i tytuły kościelne: prałat, prymas, patriarcha i in. - definicja, zadania

Kanonik

Kanonicy to członkowie kapituły katedralnej, którzy bezpośrednio podlegają biskupowi miejscowemu i są zobowiązani do wspólnego sprawowania pewnych obrzędów liturgicznych oraz innych powinności na terenie biskupstwa. Mają przywilej noszenia komży (rokiety), mantoletu i ozdobnego łańcucha (dystynktorium) z herbem diecezji lub wizerunkiem świętego patrona diecezji czy kościoła katedralnego.

Prałat

Godność prałata w Kościele rzymskokatolickim przysługuje duchownym mającym zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub w prałaturze personalnej (Opus Dei).

W drugim znaczeniu prałat to tytuł honorowy wyższy od kanonika. Jest on nadawany  duchownemu na wniosek i prośbę biskupa diecezjalnego przez Stolicę Apostolską za szczególne zasługi w Kościele. Uprawnia do noszenia sutanny w kolorze amarantowym.

Zwyczajowo używa się także tytułu prałata w odniesieniu do czterech kapłanów spełniających najwyższe funkcje w kapitule katedralnej czy kolegiackiej oraz kapelanów honorowych Ojca Świętego.

Infułat

Infułat, czyli protonotariusz apostolski, to określenie urzędu notariusza papieskiego w Kurii Rzymskiej (tzw. protonotariusz de numero) oraz tytuł honorowy nadawany prezbiterom (protonotariusz supra numerum).

Urząd protonotariusza de numero sprawuje siedmiu prezbiterów, tworząc tzw. kolegium protonotariuszy. Do ich podstawowych obowiązków należy sprawowanie pieczy nad  dokumentacją papieża i Stolicy Apostolskiej w zakresie formalności prawnych i translacyjnych. Protonotariusza de numero powołuje i odwołuje z urzędu Ojciec Święty.

Infułatem jako protonotariuszem supra numerum zostaje prezbiter na podstawie wniosku biskupa diecezji. Tytuł nadawany jest przez papieża. Nie są z nim związane żadne dodatkowe obowiązki.

Patriarcha

Tytuł patriarchy (gr. „ojciec, który rządzi”) pojawia się w Nowym Testamencie jako określenie Abrahama, Izaaka, Jakuba, dwunastu synów Jakuba i Dawida. Od VI w. patriarchą zaczęto nazywać biskupów najważniejszych ośrodków ówczesnego chrześcijaństwa: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy (tzw. pentarchia).

Sytuacja zmieniła się kiedy doszło do rozłamu na Kościół wschodni i Kościół zachodni. Obecnie na Wschodzie patriarcha jest najwyższym dostojnikiem duchownym danego Kościoła. Natomiast w katolicyzmie to godność wyłącznie tytularna i nie daje żadnej władzy rządzenia. Do 2006 r. papież nazywany był patriarchą Zachodu, ale Benedykt XVI zrezygnował z tego tytułu.

Prymas

Prymas (łac. primas, od primus – pierwszy) to tytuł arcybiskupów związany z niektórymi stolicami biskupimi i ich historyczną rolą. Sam tytuł nie daje w Kościele katolickim żadnej władzy rządzenia. Prymasi pełnią najczęściej wyłącznie funkcje reprezentacyjne. W naszym kraju W Polsce tytuł ten przysługuje arcybiskupom gnieźnieńskim.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43
ok
• 2024-05-20 16:01:25