Kuria Rzymska - definicja, organizacja, funkcje

Kuria rzymska to instytucja Stolicy Apostolskiej, której zadaniem jest wspomaganie papieża w wypełnianiu Jego pasterskiej posługi. Składa się z licznych dykasterii (czyli urzędów administracyjnych). Pracownicy Kurii Rzymskiej sprawują władzę w imieniu Ojca Świętego oraz w oparciu o jego autorytet.

Kuria działa przez następujące organy:

1) Sekretariat Stanu (inaczej: Papieski Sekretariat) – jest umieszczony na czele wszystkich organów Kurii Rzymskiej przez konstytucję apostolską Regimini Ecclesiae universa papieża Pawła VI. Zajmuje się sprawami publicznymi Kościoła i bezpośrednio wspomaga Ojca Świętego w wypełnianiu jego misji. Biorąc pod uwagę zakres działalności Sekretariat Stanu przypomina prywatny gabinet głowy państwa.

2) Kongregacje papieskie – są stałymi komisjami kardynalskimi; spełniają niejako rolę ministerstw. Ich zadaniem jest zajmowanie się sprawami kościelnymi. Kongregacją kieruje kardynał prefekt, któremu pomaga sekretarz i podsekretarz.

Wyróżnia się: Kongregację Nauki i Wiary, Kongregację dla Kościołów Wschodnich, Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, Kongregację ds. Biskupów, Kongregację ds. Duchowieństwa, Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregację ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytutów Naukowych) oraz Papieską Komisję ds. Ameryki Łacińskiej.

3) Stałe Komisje Międzydykasterialne – mają na celu rozwiązywanie problemów wymagających wspólnej i częstej konsultacji, takich jak tworzenie i obsadzanie Kościołów lokalnych, działalność zakonów na misjach, formacja kandydatów do kapłaństwa, równomierne rozmieszczenie kapłanów w świecie. Jedna z komisji zajmuje się również sprawami Kościoła w Europie Wschodniej.

4) Trybunały: Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej (pełni funkcję sądu apelacyjnego, sądu kasacyjnego i trybunału administracyjnego), Trybunał Roty Rzymskiej (zasiada w nim 20 sędziów; do tego trybunału trafiają głównie sprawy o unieważnienie małżeństwa) oraz Penitencjaria Apostolska (zajmuje się sprawami sumienia, np. wypełnienia albo zniesienia jakiegoś ślubu).

5) Papieskie rady – m.in. ds. świeckich, ds. Popierania Jedności Chrześcijan, ds. Rodziny, ds. Dialogu Międzyreligijnego, ds. Kultury, ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, ds. Środków Społecznego Przekazu.

6) Urzędy – m.in. Papieski Urząd ds. Celebracji Liturgicznych, Centralny Urząd Statystyczny, Watykański Serwis Informacyjny, Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

7) Komisje i Komitety –m.in. Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury, Papieska Komisja Biblijna, Komisja Dyscyplinarna Kurii Rzymskiej, Papieski Komitet Nauk Historycznych, Papieska Gwardia Szwajcarska.

Do tej kategorii zaliczane są także Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich oraz Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie.

8) Instytucje związane ze Stolicą Apostolską – m.in. Tajne Archiwum Watykańskie, Apostolska Biblioteka Watykańska, «L'Osservatore Romano» (gazeta watykańska), Radio Watykańskie, Urząd Dobroczynności Apostolskiej oraz Papieska Akademia Nauk.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43