Utworzenie Państwa Kościelnego przez Pepina Krótkiego

Dynastia Merowingów rządziła państwem Franków do połowy VIII w.. Stopniowo jednak ich przedstawiciele tracili wpływy na rzecz najwyższych, po królu, dostojników dworskich – majordomów. Jedną z takich osób stał się Karol Młot, który po zwycięskiej dla Franków bitwie w roku 732 pod Poitiers, rozgromił siły Arabskie.

Syn Karola – Pepin Krótki, w roku 751 zdecydował się na detronizacje panującej dynastii Merowingów i objęcie przy tym władzy królewskiej dla siebie. W celu uprawomocnienia swoich działań, starał się o uzyskanie zgody papieża aby w pełni zalegalizować rządy nowej dynastii – Karolingów.

Sytuacja papiestwa w ówczesnym okresie, była zdecydowanie niekorzystna. Narastające konflikty z patriarchatem konstantynopolitańskim, pozostawiły Stolice Apostolską zdaną na własne siły z rosnącym niebezpieczeństwem ze strony Longobardów. W takich okolicznościach papież Zachariasz potrzebował sprzymierzeńca. Do jego celów idealnie nadawał się Pepin Krótki, za którym opowiedział się w jego poczynaniach zdobycia korony Franków.

Poparcie papieża Pepin wykorzystał podczas zgromadzenia możnych w roku 751 w Soissons. Zdecydowano wówczas o przekazaniu korony Pepinowi oraz o ostatecznej detronizacji panującej dynastii Merowingów.

Nowemu władcy Franków szybko przyszło spłacić dług wobec Rzymu. Wpłynęła na to sytuacja jaka zaistniała na Pólwyspie Apenińskim za rządów papieża Stefana II. Ten ostatni – zagrożony ponownie przez Longobardów, w roku 753 udał się do Galii aby prosić o pomoc Pepina Krótkiego.

W odróżnieniu jednak od wojen prowadzonych przeciwko Saracenom, wyprawa interwencyjna przeciwko Longobardom nie była specjalnie popularna wśród Franków. Pepin musiał włożyć wiele wysiłku aby przekonać możnych do jej słuszności.

W roku 754 doszło ostatecznie do kampanii przeciwko Longobardom. W krótkim czasie siły Pepina rozgromiły wojska nieprzyjacielskich najeźdźców. Następnie zostali oni zmuszeni do opuszczenia przejętych ziem Egzarchatu. W tak zaistniałej, dogodnej dla władcy Franków sytuacji, w tym samym roku utworzył w Środkowej Italii Państwo Kościelne, które przekazał Stefanowi II. Dzięki temu osiągnął swój cel – związania ze sobą Papiestwa.

Warunki narzucone Longobardom zostały jednak zerwane zaraz po opuszczeniu przez Pepina Włoch. Odmówili oddania obszarów, które miały wejść w skład Państwa Kościelnego, a w roku 756 oblegali sam Rzym.

Król Franków poproszony o ponowną pomoc, w maju 756 r. wyprawił się do Włoch. Longobardowie ponieśli klęskę, a za złamanie układu sprzed roku, zostali zmuszeni do zapłacenia powiększonym obszarem jaki Pepin przyznał papieżowi.

Polecamy również:

 • Rola Kościoła i papiestwa w średniowieczu

  Poza funkcjami religijnymi oraz kulturalnymi kościół w średniowieczu pełnił również funkcje polityczne. Od okresu wczesnego średniowiecza stanowił także ośrodek władzy. Na skutek najazdów barbarzyńskich w zachodniej części cesarstwa zniknęła władza cesarska oraz reszta instytucji politycznej.... Więcej »

 • Spory pomiędzy Wschodem i Zachodem, Konstantynopolem i Rzymem - historia

  Już od okresu wczesnego średniowiecza, różnice dzielące kościół we wschodniej i zachodniej części cesarstwa powiększały się. Jednak przy całej zaistniałej sytuacji jedność chrześcijańska została utrzymana. Więcej »

 • Schizma Focjusza - historia

  W okresie wczesnego średniowiecza różnice pomiędzy Kościołem Łacińskim na zachodzie, a Patriarchatem Konstantynopolu na wschodzie powiększały się. Pierwsze konflikty dzielące kościół dotyczyły kultu obrazów. W zachodniej części cesarstwa kult ten trwał nieprzerwanie. Inaczej wyglądała sytuacja... Więcej »

 • Zakony i klasztory w średniowieczu - rola, znaczenie, historia

  Przemiany jakie zaszły w ruchu zakonnym, świadczyły o ścisłym związku między poszczególnymi dziedzinami życia w średniowieczu, a religijnością społeczeństw europejskich. Poza benedyktynami powstawały nowe zgromadzenia zakonników. Więcej »

 • Św. Augustyn - biografia i filozofia

  Aureliusz Augustyn z Hippony, czyli święty Augustyn (354-430) uznawany jest dzisiaj za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli w historii Kościoła katolickiego. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53