Pseudo-Dionizy Areopagita - życiorys, poglądy

Pseudo-Dionizy (Dionizy Areopagita) to tajemniczy filozof i teolog chrześcijański, żyjący na przełomie V i VI w., którego prawdziwe imię do dziś pozostaje nieznane.

Jego pseudonim, Dionizy-Areopagita, nawiązywał do fragmentu Dziejów Apostolskich (Dz 17), opowiadającym o tym, jak św. Paweł przemawiał na Areopagu w Atenach do elity intelektualnego świata Grecji.  Tylko nieliczni wówczas uwierzyli i przyłączyli się do Apostoła. Wśród nich – według relacji św. Łukasza – był właśnie Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris.

Przez całe średniowiecze wierzono, że ów nawrócony Dionizy i Dionizy-teolog to ta sama osoba. Mistyfikacja autora zostało zdemaskowana dopiero przez renesansowego humanistę L. Valla. Obecnie przeważa pogląd że Pseudo-Dionizy był Grekiem, prawdopodobnie mnichem, piszącym w Syrii.

Pseudo-Dionizy jest autorem neoplatońskich pism teologicznych:  O imionach boskich, O teologii mistycznej, O hierarchii niebieskiej i O hierarchii kościelnej oraz 10 listów. Jego dzieła wywarły duży wpływ na kształtowanie się średniowiecznej myśli teologicznej. Przez długie wieki był również autorytetem chrześcijańskiej filozofii mistycznej, ze względu na swój nacisk na transcendencję Boga –  według Pseudo-Dionizego Boga da się ująć jedynie przez mistyczne jednoczenie się z Nim, gdyż jest poza wszelkim bytem i poza rozumem. Z jego nauki korzystał m.in. św. Bonawentura, wielki teolog franciszkański, żyjący w XIII w.

Pseudo-Dionizy był zwolennikiem tzw. teologii negatywnej. Podkreślał bowiem, że nawet najszczytniejsze pojęcia Boga nie sięgają nigdy Jego prawdziwej wielkości; są zawsze nieodpowiednie. Bóg jest ponad wszelkimi pojęciami i łatwiej człowiekowi jest powiedzieć, czym Bóg nie jest, aniżeli wyrazić, czym On naprawdę jest.

Polecamy również:

 • Św. Hieronim ze Strydonu - życiorys, informacje, poglądy

  Święty Hieronim, zaliczany do grona doktorów Kościoła, przyszedł na świat około 345 r. w Strydonie (dzisiejsza Chorwacja bądź Słowenia). Pochodził z bogatej, chrześcijańskiej rodziny. Dzięki zamożności swoich rodziców udał się na studia do Rzymu, gdzie pobierał nauki u mistrzów łaciny i retoryki. Więcej »

 • Św. Augustyn z Hippony - poglądy, dzieła, jako Ojciec Kościoła

  Święty Augustyn jest zaliczany do grona Ojców Apostolskich oraz doktorów Kościoła. Przyszedł na świat się 13 listopada 354 r. w Tagaście (tereny północnej Afryki), w średniozamożnej rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza. Chociaż jego matka Monika (późniejsza święta) była... Więcej »

 • Św. Polikarp ze Smyrny - informacje, patron

  Św. Polikarp urodził się około 80-82 r. w rodzinie greckiej. Był ukochanym uczniem Jana Apostoła. To właśnie św. Jan miał ustanowić Polikarpa biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir w Turcji). Swoim Kościołem rządził około sześćdziesięciu lat. Więcej »

 • Św. Jan Chryzostom - biografia, dzieła, patron

  Św. Jan Chryzostom przyszedł na świat ok. 349 r. w arystokratycznej rodzinie chrześcijańskiej, w stolicy ówczesnej prowincji syryjskiej – w Antiochii. We wczesnym dzieciństwie został osierocony przez ojca Sekundusa, wysokiej rangi oficera. W tej sytuacji wychowaniem Jana zajęła się jego matka... Więcej »

 • Euzebiusz z Cezarei - kim był, jako Ojciec Kościoła. Był chrześcijaninem czy poganinem?

  Euzebiusz przyszedł na świat około 265 r. na terenie Palestyny, najprawdopodobniej w Cezarei. Tam też pobierał nauki od Pamila (Pamfiliusza), z którym wspólnie napisał „Obronę Orygenesa”. Około 313 r. został biskupem miasta i nie opuścił swojego Kościoła aż do śmierci w 339/340 r. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42