Euzebiusz z Cezarei - kim był, jako Ojciec Kościoła. Był chrześcijaninem czy poganinem?

Euzebiusz przyszedł na świat około 265 r. na terenie Palestyny, najprawdopodobniej w Cezarei. Tam też pobierał nauki od Pamila (Pamfiliusza), z którym wspólnie napisał „Obronę Orygenesa”. Około 313 r. został biskupem miasta i nie opuścił swojego Kościoła aż do śmierci w 339/340 r.

Na synodzie w Antiochii w 325 r. Euzebiusz został oskarżony o ukryte podzielanie twierdzeń Ariusza, gdyż nie zgadzał się na zapis, że Syn Boży nie jest stworzeniem. Nie został jednak oficjalnie potępiony, na co wskazuje jego uczestnictwo w Soborze w Nicei, gdzie odegrał jedną z głównych ról. Podpisał wówczas ustalone przez zgromadzenie wyznanie wiary, będące potwierdzeniem pełnej boskości Syna Bożego i jego „współistotności”  Ojcu. Nadal utrzymywał jednak kontakty z arianami i brał udział w ich synodach.

Przede wszystkim Euzebiusz jest znany ze swojej działalności pisarskiej. Jego najważniejszym dziełem jest zawarta w dziesięciu księgach „Historia kościoła”, w której podjął się refleksji i oceny trzech wieków chrześcijaństwa do 324r r., w którym Konstantyn, po porażce Licyniusza, ogłoszony został jedynym cesarzem Rzymu. Dzięki tej pozycji Euzebiusza okrzyknięto „Ojcem historiografii chrześcijańskiej”.

Euzebiusz z Cezarei bardzo cenił ówczesnego cesarza Konstantyna i sławił go w swoich dziełach oraz oficjalnych mowach. Napisał na cześć Konstantego panegiryk, którego łaciński tytuł brzmi: „De Vita Constantini” (Życie Konstantyna).

Euzebiusz pisał dzieła apologetyczne („Przygotowanie do Ewangelii”, „Wyjaśnienie Ewangelii”), egzegetyczne („Kanony Ewangelii”, „Komentarz do Psalmów”) i doktrynalne (m.in. „O teologii kościelnej”). Jest także autorem „Kronik”, w których opisał dzieje ludów starożytnych: Chaldejczyków, Asyryjczyków, Hebrajczyków, Egipcjan, Greków i Rzymian.

Chociaż Euzebiusz z Cezarei odegrał znaczącą rolę w historii Kościoła jako pisarz chrześcijański i teolog, to nigdy nie został uznany za świętego. Przyczyny takiego stanu należy szukać zapewne w jego współpracy z arianami. Stąd też bywa pomijany w wykazach Ojców Kościoła.

Niemniej do dziś Euzebiusz jest bardzo ceniony przez Kościół, czego wyraz dał w swojej katechezie z 13 czerwca 2007 r. papież Benedykt XVI, opisując go słowami:

Był on najwybitniejszym przedstawicielem chrześcijaństwa swoich czasów w bardzo różnych kontekstach: od teologii po egzegezę, od historii po erudycję. Ale przede wszystkim jest on znany jako pierwszy historyk chrześcijaństwa; był także największym filologiem starożytnego Kościoła.

Polecamy również:

 • Św. Hieronim ze Strydonu - życiorys, informacje, poglądy

  Święty Hieronim, zaliczany do grona doktorów Kościoła, przyszedł na świat około 345 r. w Strydonie (dzisiejsza Chorwacja bądź Słowenia). Pochodził z bogatej, chrześcijańskiej rodziny. Dzięki zamożności swoich rodziców udał się na studia do Rzymu, gdzie pobierał nauki u mistrzów łaciny i retoryki. Więcej »

 • Św. Augustyn z Hippony - poglądy, dzieła, jako Ojciec Kościoła

  Święty Augustyn jest zaliczany do grona Ojców Apostolskich oraz doktorów Kościoła. Przyszedł na świat się 13 listopada 354 r. w Tagaście (tereny północnej Afryki), w średniozamożnej rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza. Chociaż jego matka Monika (późniejsza święta) była... Więcej »

 • Św. Polikarp ze Smyrny - informacje, patron

  Św. Polikarp urodził się około 80-82 r. w rodzinie greckiej. Był ukochanym uczniem Jana Apostoła. To właśnie św. Jan miał ustanowić Polikarpa biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir w Turcji). Swoim Kościołem rządził około sześćdziesięciu lat. Więcej »

 • Św. Jan Chryzostom - biografia, dzieła, patron

  Św. Jan Chryzostom przyszedł na świat ok. 349 r. w arystokratycznej rodzinie chrześcijańskiej, w stolicy ówczesnej prowincji syryjskiej – w Antiochii. We wczesnym dzieciństwie został osierocony przez ojca Sekundusa, wysokiej rangi oficera. W tej sytuacji wychowaniem Jana zajęła się jego matka... Więcej »

 • Pseudo-Dionizy Areopagita - życiorys, poglądy

  Pseudo-Dionizy (Dionizy Areopagita) to tajemniczy filozof i teolog chrześcijański, żyjący na przełomie V i VI w., którego prawdziwe imię do dziś pozostaje nieznane. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48