Nazwij narysowane związki i określ, czy posiadają właściwości optyczne

Nazwij poniższe związki, a następnie wskaż, które posiadają właściwości optyczne.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 22:06

A: 1,2-dibromoetan-1,2-diol

B: 2,3-dibromobutan

C: 2-hydroksyetanal

D: 1-bromoetan-1-amina

Jedynym związkiem posiadającym właściwości optyczne jest D, natomiast związki A-C nie wykazują właściwości optycznych.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza