Utwórz podane imiesłowy

Utwórz po 3 przykładowe imiesłowy podanych typów.

  1. Przymiotnikowwy czynny
  2. Przymiotnikowy  bierny
  3. Przysłówkowy współczesny
  4. Przysłówkowy uprzedni

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
03.04.2020 11:02

Imiesłowy przymiotnikowe czynne nazywają cechy, które łączą się z wykonywaniem czynności, tworzy się je od czasowników niedokonanych i mają końcówki –ący, -ąca, -ące Imiesłowy przymiotnikowe bierne nazywając cechy, które łączą się z byciem poddawanym jakimś czynnościom, tworzy się je czasowników przechodnich i mają końcówki –ny, -na, -ne, -ty, -ta, te.

Imiesłowów przysłówkowych współczesnych używa się do określenia czynności wykonywanej równoczeście z czynnością wyrażaną orzeczeniem, tworzy się je od czasowników niedokonanych i mają końcówkę –ąc. Imiesłowów przysłówkowych uprzednich używa się do określania czynności wcześniejszej od wyrażanej orzeczeniem, tworzy się je od czasowników dokonanych o mają końcówki –wszy, -łszy.

  1. Jadący, szukająca, śpiewające
  2. Zrobiony, zakręcona, zatrzaśnięte
  3. Biegając, szukając, gotując
  4. Powiedziawszy, zakręciwszy, usiadłszy

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza