Osadnictwo wiejskie i formy osadnictwa wiejskiego - geografia

Wsie były pierwotnie osiedlami ludności rolniczej. Obecnie wraz z przekształceniami gospodarczymi (mniejsza ilość ludzi jest w stanie produkować więcej żywności) stają się osiedlami spełniającymi wiele funkcji – administracyjne, usługowe, przemysłowe, turystyczne (wsie letniskowe z pokojami gościnnymi, gospodarstwami agroturystycznymi i drugimi domami). I tak np. w Wielkiej Brytanii chociaż rolnictwem zajmuje się tyko niewiele ponad 1% ludności aktywnej zawodowo, na wsi mieszka około 20% mieszkańców.

Największy udział ludność wsi ma do dnia dzisiejszego w krajach Afryki na południe od Sahary, w Azji Centralnej, Wschodniej i Południowej oraz na wyspach Oceanii (np. w Burundi w Afryce 90%, w Papui Nowej Gwinei 87% w 2012 roku). W skali świata udział ludności miejskiej i wiejskiej jest obecnie równy.

Osadnictwo wiejskie może mieć charakter:
- rozproszonyosiedla samotnicze (składające się z oddalonych od siebie gospodarstw) oraz farmy (zwłaszcza w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii),
- skupionywsie i przysiółki (niewielkie skupiska gospodarstw rolnych powstające poza główną częścią wsi).
Wsie (skupiska większych społeczności ludzkich) powstawały także w społeczeństwach pierwotnych. Żyjący w Amazonii myśliwski lud Yanomami zamieszkuje w grupach 50-400 ludzi owalne domy zwane shobano. Zbudowane one są z drewna i przykryte liśćmi palmowymi otaczając palisadą plac w centrum domu/osiedla o średnicy do 100 m. Wykorzystywane są przez kilka lat a potem porzucane.

W Polsce i w Europie Zachodniej osadnictwo wiejskie (kolonizacja rolnicza) sięga czasów średniowiecza. Wtedy ukształtowały się widoczne do dziś wiejskie układy osadnicze takie jak: ulicówka, wielodrożnica, czy okolnica

Farma w Ontario
Typowa północnoamerykańska farma w Ontario (Kanada); autor: Stan Shebs (09.2002), źródło: wikipedia.org

 

Ulicówka Anusin
Fragment ulicówki - wieś Anusin; autor: Lilly M (5.09.2009), źródło: wikipedia.org
Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Procesy urbanizacyjne na świecie - geografia

    Urbanizacja to proces rozwoju osadnictwa miejskiego. Miasta to jednostki osadnicze charakteryzujące się dużą gęstością zabudowy i gęstością zaludnienia, małą ilością (lub brakiem) terenów rolniczych, obecnością ludności miejskiej, zatrudnionej poza rolnictwem (przemysł i usługi) i prowadzącej specyficzny... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42