Wykresy, diagramy, tabele geograficzne - rodzaje, interpretacja

Liczbowe dane geograficzne mogą być zestawione w tabeli, mogą również być podstawą dla stworzenia wykresów (diagramów), które czynią te dane bardziej poglądowymi. Tabele są mniej poglądowe od wykresów, ale pozwalają przedstawić wszystkie wartości liczbowe. Można jednak uwypuklić najważniejsze dane, wytłuszaczjąc je lub zaznaczając komórkę tabeli, w której się znajdują.

Wykresy mogą być wykorzystywane dla:
- porównywania zjawisk (w geografii zwłaszcza ich zróżnicowania przestrzennego, np. liczby ludności państw Europy),
- zależności między zjawiskami/procesami, w szczególności zależność od upływu czasu –  przebieg (np. zmiany liczby ludności Polski po II Wojnie Światowej, czy przebieg roczny temperatury powietrza),
- analizy struktury zjawiska (np. udziału form użytkowania gruntów w całkowitej powierzchni gruntów w gminie).

Poszczególne formy geometryczne wykresów stosowane są do prezentacji różnych treści. Wykresy kolumnowe i słupkowe wykorzystywane są często dla porównywania zjawisk, wykresy liniowe dla ukazania przebiegu zjawisk (chociaż np. przebieg roczny opadów przedstawiany jest z reguły przy pomocy wykresu słupkowego), wykresy kołowe, pierścieniowe i radarowe dla ukazania struktury

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Mapa jako źródło informacji geograficznej - geografia

    Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej części wykonany na płaszczyźnie. Jej podstawowe cechy to: - wymierność, polegająca na zastosowaniu skali (określonego zmniejszenia obrazowanej powierzchni) oraz zasad odwzorowania wypukłej powierzchni na płaszczyźnie, - użycie znaków umownych do prezentacji określonych... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 5 =
kamila
2018-12-09 09:40:14
Bardzo fajne opracowanie :)
Ostatnio komentowane
jd
tak • 2021-09-26 18:53:47
5+1
jek • 2021-09-26 16:27:01
9+10=21
A • 2021-09-26 14:54:26
hh
ja • 2021-09-26 14:53:03
aha
sram • 2021-09-26 14:47:23