Mapa jako źródło informacji geograficznej - geografia

Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej części wykonany na płaszczyźnie. Jej podstawowe cechy to:

- wymierność, polegająca na zastosowaniu skali (określonego zmniejszenia obrazowanej powierzchni) oraz zasad odwzorowania wypukłej powierzchni na płaszczyźnie,
- użycie znaków umownych do prezentacji określonych treści geograficznych objaśnionych w legendzie mapy,
- uogólnienie obrazu, zwane generalizacją.
Mapy pozwalają przedstawić rozmieszczenie obiektów i zjawisk w przestrzeni. O ich lokalizacji informują współrzędne geograficzne (szerokość geograficzna i długość geograficzna), które można określić z pomocą siatki kartograficznej, odwzorowującej na mapie wybrane południki i równoleżniki ziemskie.

Obraz bardzo małego fragmentu powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie z pomocą znaków umownych to plan. Tak małą powierzchnię można traktować jak powierzchnię płaską, więc na planie nie trzeba uwzględniać odkształceń obrazu wynikających z kulistości Ziemi. Z tego powodu na planie brak współrzędnych geograficznych, zastępuje je siatka kwadratów, opisana podobnie do pola szachownicy. Kolumny oznaczone są literami, a wiersze – cyframi.

Systematycznie ułożony zbiór map to atlas geografic

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Skala mapy - definicja, liczbowa, liniowa, mianowana

  Skala mapy lub podziałka mapy to stosunek długości na mapie do odpowiadającej jej odległości w terenie. Więcej »

 • Kierunki geograficzne na mapie

  Wyróżniamy 4 główne kierunki geograficzne, zwane także czasami mniej precyzyjnie stronami świata. Więcej »

 • Rodzaje map geograficznych

  Opierając się na skali mapy dzielimy je na mapy: - małoskalowe wykonane w skali poniżej 1:500 000 (np. 1:2 000 000), - średnioskalowe wykonane w skali od 1:500 000 do 1:20 000, - wielkoskalowe wykonane w skali od 1:100 do 1:20 000. Więcej »

 • Legenda mapy - definicja, znaki kartograficzne

  Legenda mapy (nazwa pochodzi od łacińskiego legere - czytać) to dołączony do mapy tekst zawierający: - informacje o zasadach sporządzenia mapy (autor lub wydawca mapy, jej tytuł, rok wydania, skala, wiadomości o odwzorowaniu kartograficznym i orientacji mapy) - oraz objaśnienia kartograficznych znaków... Więcej »

 • Odwzorowania kartograficzne - definicja, rodzaje, zastosowanie

  Odwzorowanie kartograficzne to przyporządkowanie każdemu punktowi na mapie punktu na poziomej powierzchni Ziemi. Polega ono na przekształceniu zgodnie z określonymi zasadami matematycznymi siatki geograficznej w siatkę kartograficzną. Można tego dokonać rzutując fragment powierzchni elipsoidy ziemskiej na... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
amongus
• 2022-05-24 21:03:12
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00