Formy ochrony przyrody na świecie - rezerwaty przyrody, parki narodowe i in.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) – międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku wyróżnia 6 kategorii obszarów chronionych w zależności od stopnia ochrony (dopuszczalnej aktywności człowieka w chronionym obszarze):
Ia – ścisły rezerwat przyrody (Strict Nature Reserve) i Ib – obszar naturalny (Wilderness Area),
II – park narodowy(National Park),
III – pomnik przyrody (Natural Monument),
IV – obszar ochrony siedliskowej/gatunkowej (Habitat/Species Management Area),
V – obszar chronionego krajobrazu lądowego lub morskiego (Protected Landscape/Seascape),
VI – obszar chroniony o użytkowanych zasobach (Managed Resource Protected Area).

W różnych krajach odpowiadają im różne rodzaje obiektów ochrony przyrody. Większość parków narodowych Wielkiej Brytanii jest wg kryteriów IUCN jedynie obszarami chronionego krajobrazu (kategoria V).

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody są formą ochrony środowiska przyrodniczego funkcjonującą w wielu państwach, chociaż stopień ochrony przyrody jest w ich obrębie różny, zależnie od państwa. Pierwszy nowożytny rezerwat przyrody powstał w 1836 roku. Jest to rezerwat Drachenfels (smocza skała) w Nadrenii (wówczas

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Międzynarodowa ochrona środowiska - współpraca, organizacje

    Ochrona przyrody jest jedną ze strategii w ramach ochrony środowiska, czyli działań służących właściwemu wykorzystaniu oraz odnawianiu zasobów środowiska przyrodniczego. Sama ochrona przyrody służy zachowaniu w jak najlepszym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu. Osiągane to jest... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 4 =
Anon
2019-10-13 20:06:51
Dobre Pomarńczowe
Ostatnio komentowane
.
H • 2021-11-26 16:53:22
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42
dzk
mnie • 2021-11-23 20:42:14
Przydatna informacja, pozdrawiam
janek • 2021-11-23 13:00:25