Niemcy - landy, środowisko przyrodnicze, demografia, gospodarka - Geografia

Republika Federalna Niemiec (RFN)

TERYTORIUM  PAŃSTWA
Powierzchnia: 351,1 tys. km2 (szóste pod względem wielkości w Europie – nie licząc Rosji) – ukształtowała się w 1990 roku po zjednoczeniu dwóch państw niemieckich, powstałych (w 1949 roku) po przegranej przez Niemcy hitlerowskie II Wojnie Światowej:
- komunistycznej (i zależnej od Związku Radzieckiego) Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) na wschodzie
- i kapitalistycznej Republiki Federalnej Niemiec na zachodzie.

Zjednoczenie miało charakter włączenia NRD do RFN.

Oddzielnym organizmem politycznym był w tym czasie Berlin Zachodni – kapitalistyczna enklawa na terenie NRD. Oficjalnie był on administrowany przez aliantów zachodnich (przedstawicieli USA, Wielkiej Brytanii i Francji), na co dzień zarządzany przez Senat Miasta Berlina, powiązane ekonomicznie i politycznie z RFN.
W rezultacie dwóch przegranych wojen światowych Niemcy straciły duże obszary na wschodzie (część dawnego Królestwa Prus), głównie na rzecz Polski - dzisiejsze województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, i częściowo: śląskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie oraz Związku Radzieckiego (Obwód Kaliningradzki – dziś w Rosji). W efekcie Polska miała nie w pełni znormalizowane stosunki zagraniczne z Niemcami. Ostateczne uznanie zachodniej granicy Polski przez rząd niemiecki miało miejsce w 1990 roku.

LUDNOŚĆ
Liczba ludności (2011 r.): 81,6 mln mieszkańców (najludniejsze państwo Europy – nie licząc Rosji);
Gęstość zaludnienia: 229 osób/km2;
Ujemny przyrost naturalny (2011 r.): -2,3‰;
Społeczeństwo niemieckie szybko się starzeje (w 2011 roku aż 20% obywateli Niemiec miało co najmniej 65 lat – w Polsce 13,5%);
Grupy etniczne: poza Niemcami rodowitymi mieszkańcami terytorium Niemiec są germańscy Fryzowie (na północnym zachodzie) i słowiańscy Łużyczanie (na wschodzie), dużo liczniejsi są jednak imigrantów zarobkowi i ich potomkowie – szczególnie Turcy (ok. 2,5 mln), Polacy (1,3 mln), Rosjanie (1,1 mln) i Włosi (prawie 0,8 mln);
Kolebka Reformacji – wśród chrześcijan (stanowią nieco ponad 60% mieszkańców Niemiec) przeważają  (południe i zachód Niemiec) i ewangelicy (północ i wschód Niemiec) – po ok. 30% obywateli Niemiec,
ok. 1/3 Niemców nie deklaruje przynależności do żadnej religii (gł. w dużych miastach i dawnym NRD),
ok. 4% mieszkańców Niemiec to muzułmanie; inne religie – buddyzm, judaizm, hinduizm (poza judaizmem są to religie imigrantów).

STOLICA  I  INNE  DUŻE  MIASTA
Od 1991 roku stolicą Republiki Federalnej Niemiec jest Berlin (dopiero od 1999 roku siedziba rządu i parlamentu). Liczy on ok. 3,45 mln mieszkańców. Powyżej 1 mln mieszkańców mieszka też w portowym Hamburgu, stolicy Bawarii – Monachium i w leżącej w Nadrenii Kolonii. Następne pod względem liczby ludności miasto w Niemczech – Frankfurt nad Renem jest jednym z najważniejszych centrów finansowych Europy i świata (siedziby mają tu m.in. Europejski Bank Centralny i Niemiecki Bank Federalny). Dawna stolica RFN – leżące nad Renem Bonn liczy ok. 325 tys. mieszkańców.
Ludność miejska stanowi w Niemczech ok. 74% ogółu ludności kraju.

ŚRODOWISKO  PRZYRODNICZE
W Niemczech występuje nieco podobny do Polski pasowy układ równoleżnikowych krain geograficznych.
Na północy Niemcy leżą nad 2 morzami: Morze Północnym i Morzem Bałtyckim (niem. Ostsee – M. Wschodnie). Morze Północne charakteryzuje się występowaniem dużo wyższych pływów niż śródlądowe Morze Bałtyckie. Odpływ morza odsłania tam szerokie, muliste równiny pływowe, zwane wattami.
Wzdłuż wybrzeży Morza Północnego ciągną się Wyspy Fryzyjskie, największą z nich jest Sylt (99 km2).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24