Rodzaje map geograficznych

Główne kryteria podziału map to ich skala i treść.

Opierając się na skali mapy dzielimy je na mapy:

- małoskalowe wykonane w skali poniżej 1:500 000 (np. 1:2 000 000),
- średnioskalowe wykonane w skali od 1:500 000 do 1:20 000,
- wielkoskalowe wykonane w skali od 1:100 do 1:20 000.

Na pozór określenia te mogą wydawać się nielogiczne. Należy jednak pamiętać, że zapis skali liczbowej to ułamek – tysięczna część jedności (1:1 000) jest większa niż milionowa część jedności (1:1 000 000).

Skala mapy częściowo definiuje też podział map na mapy: topograficzne (skala od 1: 5 000 do 1: 200 000) -  przedstawiająca szczegółowo rzeźbę i pokrycie terenu oraz sieć osadniczą i komunikacyjną, przydatne do orientowania się w terenie oraz przeglądowe i przeglądowo-topograficzne (skala poniżej 1:200 000), przedstawiające uogólniony (zgeneralizowany) obraz regionów, państw, kontynentów, czy nawet  całego globu. Wielkoskalowe (najczęściej skala 1:2 000 lub 1:10 000) są też plany (np. miast).

Mapa polityczna Europy
Mapa polityczna Europy/ autor: Aotearoa (16.02.2007), źródło: wikipedia.org

 

Opierając się na treści mapy dzielimy je na 2 ogólne grupy map:

- mapy ogólnogeograficzne, przedstawiające główne obiekty powierzchni Ziemi (wody, zabudowa, roślinność, rzeźba terenu), do map takich zaliczamy wielkoskalowe i średnioskalowe mapy topograficzne oraz przeglądowe mapy fizyczne, skupiające się głównie na prezentacji ukształtowania terenu, sieci rzecznej i głębokości zbiorników wodnych,
- mapy tematyczne, przedstawiające określone zagadnienie – np. m. geologiczne, m. synoptyczne, m. roślinności potencjalnej, m. turystyczne, czy m. drogowe, wśród map tematycznych szczególnie często sporządzane są mapy polityczne (przedstawiają granice administracyjne państw).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 3 =
wojtuś
2019-10-05 11:19:21
słaby
Apster
2016-12-01 09:23:32
Tekst jest nie do zrozumienia, merytorycznie niepoprawny. A szkoda.
Ostatnio komentowane
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26
Joł
• 2023-09-27 06:20:46
Fajne polecam dobrze opracowane
• 2023-09-26 19:47:13
Bardzo fajne .
• 2023-09-26 11:20:23
Oku
• 2023-09-25 20:58:38