Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Rodzaje map geograficznych

Ostatnio komentowane
19 maja została ścięta !
Pauline • 2019-08-22 06:47:17
Ma to swoje praktyczne konsekwencje w kościelnym procesie o nieważność małżeństwa ...
Arletta Bolesta • 2019-08-21 14:21:44
Tekst zapewne zredagowany przez historyka. Tak naprawdę nic na temat rewolucyjnych osiąg...
furiat • 2019-08-15 11:10:28
Szkoda że nie ma zdań a tak poza tym to fajna strona
Nie kumata862 • 2019-08-06 19:59:23
Sorry, ale to nie jest o tańcu śmierci, tylko o "Rozmowie..." w ogóle.
Andr • 2019-07-30 10:51:02
Właściciel:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Główne kryteria podziału map to ich skala i treść.

Opierając się na skali mapy dzielimy je na mapy:

- małoskalowe wykonane w skali poniżej 1:500 000 (np. 1:2 000 000),
- średnioskalowe wykonane w skali od 1:500 000 do 1:20 000,
- wielkoskalowe wykonane w skali od 1:100 do 1:20 000.

Na pozór określenia te mogą wydawać się nielogiczne. Należy jednak pamiętać, że zapis skali liczbowej to ułamek – tysięczna część jedności (1:1 000) jest większa niż milionowa część jedności (1:1 000 000).

Skala mapy częściowo definiuje też podział map na mapy: topograficzne (skala od 1: 5 000 do 1: 200 000) -  przedstawiająca szczegółowo rzeźbę i pokrycie terenu oraz sieć osadniczą i komunikacyjną, przydatne do orientowania się w terenie oraz przeglądowe i przeglądowo-topograficzne (skala poniżej 1:200 000), przedstawiające uogólniony (zgeneralizowany) obraz regionów, państw, kontynentów, czy nawet  całego globu. Wielkoskalowe (najczęściej skala 1:2 000 lub 1:10 000) są też plany (np. miast).

Mapa polityczna Europy
Mapa polityczna Europy/ autor: Aotearoa (16.02.2007), źródło: wikipedia.org

 

Opierając się na treści mapy dzielimy je na 2 ogólne grupy map:

- mapy ogólnogeograficzne, przedstawiające główne obiekty powierzchni Ziemi (wody, zabudowa, roślinność, rzeźba terenu), do map takich zaliczamy wielkoskalowe i średnioskalowe mapy topograficzne oraz przeglądowe mapy fizyczne, skupiające się głównie na prezentacji ukształtowania terenu, sieci rzecznej i głębokości zbiorników wodnych,
- mapy tematyczne, przedstawiające określone zagadnienie – np. m. geologiczne, m. synoptyczne, m. roślinności potencjalnej, m. turystyczne, czy m. drogowe, wśród map tematycznych szczególnie często sporządzane są mapy polityczne (przedstawiają granice administracyjne państw).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (1)
2 + 1 =
Komentarze
Apster • 2016-12-01 09:23:32
Tekst jest nie do zrozumienia, merytorycznie niepoprawny. A szkoda.
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');