Ochrona praw człowieka w OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku, jest kontynuatorem działalności KBWE – Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jej głównym zadaniem jest strzeżenie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów w Europie. Mimo tak sformułowanych celów organizacji nie jest to organizacja zrzeszająca wyłącznie państwa europejskie – oprócz w ramach OBWE znajdują się również: USA, Kanada, Turkmenistan, Uzbekistan, Gruzja, Kazachstan, Armenia, Mongolia, Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo europejskie OBWE, musi również zająć się kwestią praw człowieka, które są bezpośrednio z tym powiązane. Dlatego też w ramach tzw. „ludzkiego wymiaru” (czy też wcześniej tzw. trzeciego koszyka) zawarte są zapisy dotyczące pełnych praw i podstawowych wolności człowieka oraz zasad praworządności, które państwa członkowskie zobowiązują się przestrzegać.

Organizacja kładzie główny nacisk na ochronę praw człowieka dotyczących w pierwszej kolejności spraw zapewniających pokojowe współistnienie, a także tych, które mają wpływ na zakończenie trwających konfliktów.

Wytyczne OBWE wyraźnie ponadto wskazują na takie oto

Polecamy również:

 • Europejska Komisja Praw Człowieka

  Europejska Komisja Praw Człowieka została założona z inicjatywy Rady Europy, by czuwać nad ochroną praw człowieka zawartych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przestała funkcjonować w 1998 roku, jej zadania od tego czasu przejął Europejski Trybunał Praw Człowieka. Więcej »

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka - cele, orzecznictwo, działalność - WOS

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) został powołany do życia w 1959 roku a jego siedzibę ulokowano w Strasburgu. Działa jako organ sądownictwa międzynarodowego rozpatrujący sprawy związane z łamaniem praw zagwarantowanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a... Więcej »

 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje, funkcje

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich działa od 1995 roku. Rzecznik stoi na straży przestrzegania praw i wolności obywateli Europy, kontroluję czy nie dochodzi do łamania praw zagwarantowanych w Karcie Praw Podstawowych. Więcej »

 • Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej

  Unia Europejska jest jednym z najważniejszych elementów tworzących europejski system ochrony praw człowieka. Wśród organów zajmujących się tą kwestią w ramach UE należy wymienić: Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13
Super
• 2022-01-19 19:48:31