Zasady współżycia społecznego - jakie znaczenie ma ich przestrzeganie? - WOS

Każdy człowiek funkcjonując w określonej przestrzeni społecznej i wchodząc w interakcje z innymi ludźmi powinien pamiętać, że współżycie w grupie wymaga od niego przyjęcia pewnych wzorów zachowań i postaw. Innymi słowy musi on respektować panujące w danej społeczności zasady współżycia społecznego. Pod tym terminem będziemy rozumieli właśnie zbiór pewnych norm społecznych, których przestrzeganie sprawia, że kontakt międzyludzki w społeczności ma charakter poprawny, niekonfliktowy.

Istnieje również definicja prawna („zasady występujące w polskim systemie prawnym, w treści klauzul generalnych kodeksów, mających na celu uelastycznienie przepisów prawnych w praktyce ich stosowania przez wprowadzenie oceny moralnej”) tegoż pojęcia i z reguły ona używana jest częściej, natomiast tutaj mowa będzie o zasadach współżycia społecznego w szerszym znaczeniu.

Zasady życia społecznego wyznaczają pewien ład społeczny, dzięki ich przestrzeganiu nie dochodzi do sprzeczności interesów członków grupy, co z kolei pozwala ustrzec się przed nadmiernymi konfliktami. Normy życia społecznego regulują stosunki wewnętrzne, spajają grupę, utrzymują odpowiedni porządek, a także wyznaczają pozycję jednostki w grupie. Pogwałcenie zasad współżycia społecznego może doprowadzić do napięć, otwartych konfliktów, a czasem wręcz może się stać przyczyną rozpadu grupy. Tym samym bez reguł współżycia nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie grupy, jest to element konstytuujący bezkonfliktowe istnienie społeczności. Konsekwencją naruszenia zasad współżycia społecznego może być wreszcie wykluczenie społeczne bądź odpowiednie sankcje ze strony pozostałych członków grupy.

Polecamy również:

  • Czym jest system aksjonormatywny - podsystemy, przykłady

    System aksjonormatywny to zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą norm społecznych oraz wartości, które dotyczą całości życia społecznego w państwie. Jest charakterystyczny dla określonej kultury, określa i ustala zasady życia taj całego społeczeństwa, jak i jednostki poruszającej się w jego obrębie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43