Państwo autorytarne - informacje ogólne. Autorytaryzm skonsolidowany i nieskonsolidowany

Państwo, gdzie funkcjonuje system rządów, w którym władza skoncentrowana jest w ręku przywódcy i jego najbliższego otoczenia (charyzmatycznego lidera i/lub elit), a wykonywana za pomocą rozkazów, nakazów, sankcji karnych. Władza obejmowana jest najczęściej przez zamach stanu. Ważną rolę w tym systemie rządzenia odgrywa aparat przymusu (cenzura, policja polityczna i armia), który służy do tłumienia wszelkich przejawów opozycji i prób wyrażania niezadowolenia (policyjna inwigilacja, represjonowanie przeciwników politycznych).

To reżim polegający na odrzuceniu społecznego egalitaryzmu z czym wiąże się nieprzestrzeganie praw człowieka, potępianie zasad demokracji, wolnych wyborów i pluralizmu oraz brak wolności słowa, możliwości zawiązywania stowarzyszeń i zwoływania zgromadzeń, zmuszanie społeczeństwa do bierności w życiu politycznym państwa.

System autorytarny, w przeciwieństwie do systemów totalitarnych, nie posiada jakiejś uniwersalnej ideologii – jest w swoich celach pragmatyczny - państwa autorytarne bardzo często funkcjonują pod rządami wojskowych, dla których władza jest realizacją określonej wizji porządku. Najważniejszą zasadą dla rządzącego jest jednak pierwszeństwo interesu państwa wobec interesów poszczególnych grup i jednostek.

Do państw autorytarnych zaliczyć można Polskę za rządów Józefa Piłsudskiego czy Hiszpanię pod wodzą Francisco Franco.

Formy państwa autorytarnego

Formy państwa autorytarnego:

1. autorytaryzm nieskonsolidowany – występuje w państwach w których istnieją pozory rywalizacyjnych wyborów i ograniczona opozycja. Mogą tam zorganizować się siły demokratyczne i przejąć władzę, na skutek prowadzenia nieudolnych rządów przez jednostki autorytarne.
2. autorytaryzm skonsolidowany – przykładem tej formy rządów może być komunizm lub faszyzm, zaś cechuje ją konieczność utrzymania ładu społecznego za wszelką cenę; przyporządkowanie jednostek szerszym grupom społecznym - klasie, narodowi, rasie; zanegowanie demokracji; koncentracja władzy.

Polecamy również:

  • Cechy państwa autorytarnego - WOS

    Państwa autorytarne posiadają, wiele wspólnych cech, najbardziej charakterystycznymi są: ograniczona zasada pluralizmu politycznego (przeważnie władza należy do jednej dominującej partii) oraz wolnych wyborów i innych zasad demokracji Więcej »

  • Państwa autorytarne - przykłady

    Klasycznymi przykładami państw autorytarnych były: Grecja pod rządami gen. T. Pangalosa (lata 1925–1926), II RP pod rządami Józefa Piłsudskiego... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 4 =
adam
2020-12-04 18:12:49
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
Ostatnio komentowane
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01
znacie matlandię biorę od niej kursy matematyczne
• 2023-12-03 16:32:58
słabeeeeeeeeeeeeeee
• 2023-12-03 16:01:35
Dzień dobry, może warto żebyście przeczytali choć raz utwór Borgesa, który Pańs...
• 2023-12-03 13:10:12
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26