Państwo a gospodarka rynkowa, funkcje państwa - WOS

System ekonomiczny stanowi bardzo ważny pion dla władzy państwowej. By organizm państwowy mógł dobrze funkcjonować i wypełniać swoje zadania wobec obywateli (dbać o ich rozwój i dobrą sytuację życiową), potrzebne jest sprawne, efektywne i skuteczne funkcjonowanie gospodarki krajowej.

Państwo posiada szereg narzędzi, dzięki którym jest w stanie odpowiednio ustalać i regulować relacje między nim a systemem gospodarczym. Nie jest możliwe zupełne rozdzielenie państwa od gospodarki, bowiem organy władzy częściowo kreują sytuację ekonomiczną, posiadają szereg narzędzi, za pomocą których oddziałują na ekonomię, przykładem może być etatyzm oraz interwencjonizm państwowy przejawiający się na przykład w prowadzeniu odpowiedniej polityki budżetowej.

Państwu przypisane jest pełnienie określonych funkcji w gospodarce rynkowej. Tak więc oddziaływanie struktur państwowych na gospodarkę odbywa się choćby z tytułu przypisania im pewnych zadań.

Zasadniczo można wskazać na 5 podstawowych ról, jakie ma wypełniać państwo w gospodarce:

1. funkcja redystrybucyjna – zasadniczym zadaniem państwa jest w tym wypadku niwelowanie nierówności społecznych oraz regulowanie dochodów instytucji gospodarczych. Środkami realizacji

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Jo
• 2022-01-23 21:05:24
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
fwwe
• 2022-01-23 15:10:36
8
• 2022-01-23 14:30:29