Industrializacja - definicja, charakterystyka, skutki

Industrializacja, zwana inaczej uprzemysłowieniem, jest procesem rozwoju gospodarczego państwa prowadzącym do zwiększenia udziału w jego gospodarce przemysłu, a zmniejszenia areałów ziemi rolniczej i procentowego udziału w całości gospodarki innych jej działów. Gospodarka, dzięki rozwojowi technologii, staje się oparta na produkcji mechanicznej. Zanikają manufaktury a system pracy zaczyna być oparty na maszynach. W procesie uprzemysłowienia społeczeństwa dotąd tradycyjne przekształcają się w przemysłowe, produkcja w gospodarce jest kierowana planowo przy użyciu określonych metod zarządzania. Charakteryzuje się, oprócz zwiększenia zatrudnienia w przemyśle, standaryzacja czasu pracy, podziałem pracy i większym zróżnicowaniem społeczeństwa. Industrializacji towarzyszy szybka urbanizacja.

Industrializacja jest nieodłącznym elementem rewolucji przemysłowej, jaka dokonała się na wyspach brytyjskich w XVIII wieku, a potem na kontynencie europejskim w wieku XIX.

Gałęzią przemysłu, który rozwijał się najprężniej był przemysł ciężki wytwarzający środki produkcji. Był to: przemysł hutniczy, maszynowy, elektrotechniczny. Brak rozwiniętego przemysłu ciężkiego skutkuje zacofaniem technik wytwarzania

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
7
7 • 2021-05-17 18:40:57
Mowa niezależna (Direct speech) i Mowa zależna (reported speech). Wprowadzacie ludzi w b...
OnahM • 2021-05-17 14:52:15
Nice
john paul II • 2021-05-17 13:04:19
średnio pomogło za dużo czytania
anonimus • 2021-05-17 12:07:41
Był bardzo przydatny
Niki • 2021-05-16 21:20:21