Panowanie Bolesława Chrobrego

Rozwiąż test.

1. Matką Bolesława Chrobrego była:
a) Oda b) Jadwiga c) Dobrawa d) Świętosława

2. Od połowy lat 80. X wieku, jeszcze za życia Mieszka I, Bolesław Chrobry prawdopodobnie rządził:
a) Małopolską b) Pomorzem Gdańskim c) Grodami Czerwieńskimi d) Mazowszem

3. Której ziemi Bolesław Chrobry NIE przyłączył do Polski?
a) Słowacji b) Grodów Czerwieńskich c) Łużyc i Milska d) Pomorza Zachodniego

4. Gdzie został zawarty pokój kończący konflikt Bolesława Chrobrego z Henrykiem II?
a) w Gnieźnie b) w Krakowie c) w Poznaniu d) w Budziszynie

5. W którym roku Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski?
a) 1000 b) 1018 c) 1025 d) 1002

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 14:28

1.c   2.a    3.d    4.d    5.c

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: