Mała konstytucja i konstytucja pełna - definicja

Mała konstytucja

Mała konstytucja (niepełna) – konstytucja, która reguluje jedynie ustrój naczelnych organów państwowych. Nie obejmuje wszystkich zagadnień wchodzących w skład pełnych konstytucji. Przyjmowana jest na określony czas (tymczasowo), dopóki nie zostanie uchwalona konstytucja pełna. Najczęściej jest uchwalana po gwałtownych momentach, wydarzeniach w historii danego państwa, m.in. po zmianie ustroju, uzyskaniu lub odzyskaniu niepodległości, rewolucji. Dobrym przykładem są polskie konstytucje: marcowa 1919-1921, konstytucja z lat 1947-1952 oraz z lat 1992-1997

Konstytucja pełna

Konstytucja pełna – to ustawa zasadnicza, która reguluje wszystkie zagadnienia ustroju państwa, przeważnie przyjmowana jest na czas nieokreślony (ma charakter trwały). Większość współczesnych konstytucji to właśnie konstytucje pełne. Istotne jest to, że akt konstytucyjny powinien obejmować następujące kwestie konstytucyjne regulujące sprawy państwa:
- ustrój społeczno-gospodarczy i polityczny,
- prawa, wolności i obowiązki obywatelskie,
- strukturę i zasady funkcjonowania przynajmniej najwyższych organów państwowych,
- przepisy o zmianie konstytucji.

Polecamy również:

  • Konstytucja oktrojowana i konstytucja uchwalona

    Konstytucja oktrojowana (nadawana) – to forma konstytucji, która zostaje nadana, narzucona przez aktualnie rządzącą władzę zwierzchnią z pominięciem poprzednich procedur ustawodawczych. W historii funkcjonowało stosunkowo dużo tego rodzaju konstytucji, m.in.: Konstytucja Księstwa Warszawskiego... Więcej »

  • Konstytucja pisania i konstytucja niepisana - geneza, definicja, przykłady

    Konstytucja pisania – ustawa zasadnicza w formie jednego lub kilku aktów prawnych o najwyższej mocy prawnej, które stanowią integralną całość, szczególnej treści oraz specjalnym trybie uchwalania i zmiany. Współcześnie jest powszechnie przyjęta szczególnie w państwach... Więcej »

  • Konstytucja sztywna i konstytucja elastyczna

    Konstytucja sztywna Konstytucja sztywna – to ustawa zasadnicza, która ponieważ posiada wyższą moc prawną od zwykłych ustaw, dlatego też wymagane są szczególne procedury do przeprowadzania zmian, np. wymagana jest kwalifikowana większość głosów do ich uchwalenia. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19