Jurysdykcja - co to jest?

Jurysdykcja jest terminem pochodzącym z łaciny i oznaczającym „orzekam o sprawie”. Oznacza zatem, zgodnie z łacińskim tłumaczeniem, kompetencję (prawo) do orzekania o danej sprawie.

Jurysdykcja jest często związana z terminologia sądową i posiadanym przez właściwy sąd prawo sądzenia, orzekania, rozpoznawania lub rozstrzygania w danej sprawie. Aby tak się stało tzn. aby dana sprawa była w jurysdykcji danego sądu (aby sąd miał prawo sądzić) muszą zostać spełnione określone warunki, rozpatrywane osobno dla każdej konkretnej sprawy. Należy sprawdzić czy w danym przypadku zakres działania sądu jest odpowiedni oraz jego właściwość miejscową i rzeczową.

Rodzaje jurysdykcji związane z właściwością sądów

- karną – prawo do rozstrzygania spraw karnych posiadają sądy karne

- cywilną – prawo do rozstrzygania spraw cywilnych maja sądy cywilne

- administracyjną – prawo do rozstrzygania spraw administracyjnych maja sądy administracyjne

Inne rodzaje

Jurysdykcja krajowa – właściwość sądów powszechnych danego państwa do rozstrzygania spraw na jego terytorium.

Jurysdykcja ustawodawcza – państwo na swoim terenie ma możliwość stanowienia prawa.

Jurysdykcja wykonawcza wiąże się z wykonywaniem, czyli egzekwowaniem prawa już ustanowionego.

Polecamy również:

 • Prawo, norma prawna, przepis prawny - definicja

  Prawo – określenie jednoznacznej definicji prawa jest niezwykle trudne, bowiem istnieje wiele znaczeń. Niemniej jednak najogólniej zdefiniować je można jako zbiór norm postępowania, których przestrzeganie poparte jest przymusem państwowym, zaś naruszenie jest karane. Więcej »

 • Wykładnia prawa - definicja

  Wykładnia prawa (interpretacja prawa) są to wszystkie operacje myślowe, które mają za zadanie zrekonstruować znaczenie normy prawnej, która zapisana została w postaci przepisu prawnego. Więcej »

 • Funkcje prawa - WOS

  Podstawową funkcją systemu prawnego jest funkcja stabilizacyjna - prawo utrwala funkcjonujący ład polityczny, gospodarczy i społeczny w społeczeństwie.  Więcej »

 • Akty prawne - definicja, w Polsce - WOS

  Akt prawny jest to stworzony przez właściwy organ państwowy rezultat prawny, który wchodzi w życie w momencie publikacji w dzienniku państwowym. Więcej »

 • Rodzaje i gałęzie prawa

  Znawcy tematu wyróżniają następujące rodzaje prawa: prawo międzynarodowe publiczne, prawo międzynarodowe prywatne, prawo europejskie, prawo krajowe (wewnętrzne). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42