Jurysdykcja - co to jest?

Jurysdykcja jest terminem pochodzącym z łaciny i oznaczającym „orzekam o sprawie”. Oznacza zatem, zgodnie z łacińskim tłumaczeniem, kompetencję (prawo) do orzekania o danej sprawie.

Jurysdykcja jest często związana z terminologia sądową i posiadanym przez właściwy sąd prawo sądzenia, orzekania, rozpoznawania lub rozstrzygania w danej sprawie. Aby tak się stało tzn. aby dana sprawa była w jurysdykcji danego sądu (aby sąd miał prawo sądzić) muszą zostać spełnione określone warunki, rozpatrywane osobno dla każdej konkretnej sprawy. Należy sprawdzić czy w danym przypadku zakres działania sądu jest odpowiedni oraz jego właściwość miejscową i rzeczową.

Rodzaje jurysdykcji związane z właściwością sądów

- karną – prawo do rozstrzygania spraw karnych posiadają sądy karne

- cywilną – prawo do rozstrzygania spraw cywilnych maja sądy cywilne

- administracyjną – prawo do rozstrzygania spraw administracyjnych maja sądy administracyjne

Inne rodzaje

Jurysdykcja krajowa – właściwość sądów powszechnych danego państwa do rozstrzygania spraw na jego terytorium.

Jurysdykcja ustawodawcza – państwo na swoim terenie ma możliwość stanowienia prawa.

Jurysdykcja wykonawcza wiąże się z wykonywaniem, czyli egzekwowaniem prawa już ustanowionego.

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
zgadzam sie z SzYmOn 'em
123456890 • 2020-12-01 14:26:43
Długi a potzrebuje na ściąge
dawidkk12 • 2020-11-30 19:46:21
elo 320
ter • 2020-11-30 18:48:32
To bardzo łatwo.
Ja to ktoś. • 2020-11-30 16:42:53