Prawa człowieka w Polsce - WOS

Polska zapewnia swoim obywatelom poszanowanie praw człowieka, zobowiązała się do tego podpisując dokumenty z wyższego szczebla niż krajowy oraz ratyfikując umowy międzynarodowe.

System międzynarodowy określa ogólne standardy ochrony praw i wolności człowieka, ale to system krajowy uszczegóławia je i konkretyzuje.

W Polsce wewnątrzkrajowe gwarancje poszanowania praw człowieka zawarte są w aktach prawnych, przede wszystkim w Konstytucja RP. Stworzony został system rządowy i pozarządowy praw człowieka, który powołał organy chroniące prawa człowieka, m.in.: sądy powszechne i administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Wymienione organy stanowią gwarancję bezpośrednią (instytucjonalną) przestrzegania praw człowieka. Z kolei gwarancje pośrednie tworzą organizacje pozarządowe, trójpodział władzy oraz skarga obywatelska.

Polecamy również:

  • Rządowy system ochrony praw człowieka w Polsce

    Rządowy system praw człowieka ma ogromny wpływ na przestrzeganie praw człowieka w danym kraju, ponadto stanowi on dopełnienie oficjalnego systemu międzynarodowego. W Polsce podstawowe elementy rządowego system praw człowieka precyzuje Konstytucja RP. Więcej »

  • Pozarządowy system ochrony praw człowieka w Polsce - WOS

    Po przemianach w Polsce silnie zaczęły działać różnego typu organizacje pozarządowe, które zajmowały się również ochroną praw człowieka. Dzięki współpracy tych organizacji oraz działań władzy obywatele mają zapewnioną pełnię ochrony podstawowych praw, przestępstwa naruszające prawa... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
xxxxxxxxxx
2019-05-15 18:29:24
ok
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43