Prawa człowieka w Polsce - WOS

Polska zapewnia swoim obywatelom poszanowanie praw człowieka, zobowiązała się do tego podpisując dokumenty z wyższego szczebla niż krajowy oraz ratyfikując umowy międzynarodowe.

System międzynarodowy określa ogólne standardy ochrony praw i wolności człowieka, ale to system krajowy uszczegóławia je i konkretyzuje.

W Polsce wewnątrzkrajowe gwarancje poszanowania praw człowieka zawarte są w aktach prawnych, przede wszystkim w Konstytucja RP. Stworzony został system rządowy i pozarządowy praw człowieka, który powołał organy chroniące prawa człowieka, m.in.: sądy powszechne i administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Wymienione organy stanowią gwarancję bezpośrednią (instytucjonalną) przestrzegania praw człowieka. Z kolei gwarancje pośrednie tworzą organizacje pozarządowe, trójpodział władzy oraz skarga obywatelska.

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
xxxxxxxxxx
2019-05-15 18:29:24
ok
Ostatnio komentowane
s
a • 2020-11-25 21:43:45
wd
dda • 2020-11-25 15:03:35
uhhuhuhuuhhu
kooaoa • 2020-11-25 12:03:59
dzięki :3
melinda • 2020-11-25 10:27:56
Jest błąd, powinno być 3s 3p 4s 3d jest 3s 4s 3d
Oldboy • 2020-11-24 21:27:13